This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Manusseminarium: Ingrid Witte, Funktionsnedsättning och samhälle

07 juni 2023 10:00 – 12:00 L2449, Långhuset

Titel: A Gender Perspective on Participating in Supported Employment: a Qualitative Study in Sweden

Presentatör: Ingrid Witte, doktorand i Funktionsnedsättning och samhälle

Granskare: Matilda Fredriksson, PhD, Socialt arbete och Sofie Adaszak, doktorand, Funktionsnedsättning och samhälle

Ordförande: Maria Bennich

Språk: Detta seminarium hålls på svenska.

Information om manuset: Manuset beskriver en intervjustudie som med ett genusperspektiv har undersökt deltagares erfarenheter och upplevelser av att vara med i Supported employment-insatser.

Anmälan har stängt. För manus vänligen kontakta This is an email address