Institutionen för hälsovetenskaper

Nursing Research Seminar

08 mars 2024 10:15 – 13:00 P261, Prismahuset

Intresserade forskare och doktorander inbjuds till tvärvetenskapligt seminarium i serien Nursing Research Seminar.

Bengt FridlundBengt Fridlund är senior professor i kardiovaskulär vård liksom akut vård, med erfarenhet från flera lärosäten i Sverige och utomlands. Han är en ofta anlitad expert i metodfrågor och sakkunnigbedömningar. Han har publicerat nära 450 vetenskapliga artiklar och flera av hans tidigare doktorander är idag själva professorer.

Bengt delar med sig av sin mångåriga erfarenhet vid ett seminarium för intresserade forskare och doktorander vid Institutionen för hälsovetenskaper och Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Temat är ställningstaganden i forskningsprocessen, från teori via problematisering till operationalisering och rapportering. I seminariet som hålls på svenska utgår Bengt från två presentationer:

  • What keeps the main theme through the manuscript?
  • Essential constituents for a coherent and credible research procedure!

Seminariet är interaktivt och avslutas med en gemensam lunch där vi kan fortsätta samtalet. Seminariet hålls på svenska. 

Anmälan är stängd. För att göra en sen anmälan, kontakta This is an email address.

Varmt välkomna att delta!

Nursing Research Seminar.png