Institutionen för hälsovetenskaper

Temaseminarium: Workshop om kvalitativ metod (Graneheim & Lundman, Hsieh & Shannon samt Elo & Kyngäs)

08 april 2024 13:00 – 15:00 (Inställt) Konferensrum Studenten (S-huset, källarvåningen).

Seminariet är inställt.