Medicin, avancerad nivå, Tumörpatologi, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom tumörbiologi och patologi. Du får möjlighet att utveckla kunskaper om biologiska mekanismer och generella behandlingsprinciper vid tumörsjukdom. Därutöver ökad förståelse för ett antal utvalda organspecifika tumörformer.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7336