Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kriminologi

Kriminologi handlar bland annat om att söka svar på frågor som: Vad är kriminalitet? Varför begår människor brott? Hur tänker människor som begår brott? Varför återfaller människor i brott? Hur skapas och utvecklas kriminella kulturer? Hur fungerar det svenska rättssystemet? Hur beforskar man brott utifrån olika perspektiv? Vilka konsekvenser får olika typer av brott och hur drabbas människor av brott? Vilka förebyggande och behandlande metoder fungerar i att motverka brott och återfall i brott?

Kriminologi är den vetenskapliga läran om brottslighet, dess utveckling, orsaker, risk- och skyddsfaktorer, konsekvenser för brottsoffer, samt hur brottslighet kan förebyggas och hur personer kan behandlas. Det handlar också om studiet av rättsväsendets och samhällets reaktioner mot brott, liksom studiet av lagars tillämpning och om förutsättningar och villkor för yrkesutövning inom området. Kriminologiutbildningen vid Örebro universitet är tvärvetenskaplig och inriktad på att studenten ska tillägna sig kriminologiska kunskaper utifrån sociala, psykologiska och juridiska perspektiv. Fokus är också på att studenten ska tillägna sig kunskaper som är tillämpbara i praktik.

Med kriminologisk utbildning kan man arbeta förebyggande, rehabiliterande, behandlande eller uppföljande som t.ex. utredare, utvärderare, analytiker, utbildare eller handledare inom olika instanser som på olika sätt arbetar med personer som begått, blivit drabbade av brott eller som arbetar för att förebygga brott (polis, kriminalvård, rättspsykiatri, behandlingshem, socialtjänst, psykiatri, försäkringsbolag, etc.).

Kriminologiutbildningen vid Örebro universitet passar personer som exempelvis vill komplettera sin yrkesutbildning (t.ex. samhälls- och beteendevetenskaplig eller juridisk utbildning). Den passar även personer med allmänt intresse av varför människor begår brott och hur det svenska rättssystemet fungerar.

Se kriminologins Youtubeserie här
Krimprofessorn svarar är kriminologins Youtubeserie med syftet att sprida kunskap om brott på ett nyanserat sätt som en viktig motvikt mot den ofta snedvridna bilden vi får via media flera gånger varje dag via sociala medier och nyhetssändningar. Här visar vi också upp den forskning vi gör här i kriminologiämnet vid Örebro universitet för allmänheten, framtida och nutida studenter, beslutsfattare, andra forskare, med fler. Avsnitten kan också användas i utbildning (notera att källhänvisningar/referenser finns i respektive avsnittsbeskrivning). Nya avsnitt publiceras regelbundet.

Enhetschef

Anna Hellertz

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Anna Hellertz

E-post:

Telefon: 019 303989

Rum: L2244

Anna Hellertz

Ämnesansvarig

Catherine Tuvblad

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Catherine Tuvblad

E-post:

Telefon: 019 303678

Rum: L2213

Catherine Tuvblad

Programansvarig

Karl Olsson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Karl Olsson

E-post:

Telefon: 019 303822

Rum: L2168

Karl Olsson

Studievägledning 

Kriminologiprogrammet och fristående kurser inom kriminologi 

Peter Kjellström
E-post: This is an email address 
Telefon: 019-30 14 34
Rum: L2525

Utbildnings- och forskningsadministration  

Kriminologiprogrammet och fristående kurser

Josefine Stensson
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 34 93
Rumsnummer: L2477

Forskarutbildning

Anna Carlberg
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 12 63
Rumsnummer: 2457

Forskning

Clara Lundkvist
E-post: This is an email address
Telefon: 019-30 14 18
Rumsnummer: L2453