Restaurang- och hotellhögskolan

Kapitel i bok

Scander, H. Sommelier Championship practices – the importance for the
restaurant industry. In Manuscript. To be published in Gastronomisk Kalender
2021 (utkommer i november 2020). Vidare omskrivs denna till en publicering i
den vetenskapliga Appetite (Elsevier).

Tham, Wilhelm & Danielsson-Tham, M-L. (2020). Listeria och Erysipelothrix.
I: A. Brauner, S. Arvidsson, B. Castor, K. Falk, K. Kärre, A. Linde, & M.
Thelestam (Red.), Medicinsk mikrobiologi & immunologi (s. ?–?). Lund:
Studentlitteratur AB. In Press.

Matti Wiking Leino, Hans Naess & Magnus Westling (2020). Kålrotssorter i
Sverige. I: Matti Wiking Leino, Hans Næss och Martin Ragnar (Red.)
Underbara kålrötter: kulturhistoria, odling och användning (s. 55–87).
Kålrotsakademien, ISBN 978918508916. Isaberg förlag, Hestra, 155 sidor

Mischa Billing (2019). Den outtröttliga resenären. I: Froster, Anna, & Klum,
Mattias Alexandrov (Red.). Vatten – Om att värdera det ovärderliga. (s. 50–67).
Fri Tanke Förlag i samarbete med Svenskt Vatten AB. ISBN: 9789187935800.
pp 160.

Neuman, N. & Marshall, M. (2019). Matkonsumtion och klimatförändringar. I:
N. Neuman, (Red.), Mat och ätande: Sociologiska perspektiv (s. 331–350).
Lund: Studentlitteratur AB.

Danielsson Tham, M-L. (2018). Ordning, reda & tid: prylar och små otyg. I: A.
Landén (Red.), Älskade prylar: 100 år av teknisk innovation (s. 92–93).
Stockholm/Insjön: Förlaget Näringslivshistoria & Clas Ohlson

Ann-Sofie Jonsson (2018). It should taste good, look good, feel good and be
enjoyable! Hospital meals in the hands of Culinary Arts and Meal Science. I:
Eleonor Kristoffersson and Kerstin Nilsson (eds.) Successful ageing in an
interdisciplinary context– popular science presentations (s. 36–45). Örebro
University. ISBN 978-91-87789-18-2

Jonsson, A. & Öström, Å. (2017). Måltidsmiljö och verksamhetsstruktur. I: Mat
och måltider i äldreomsorgen: vetenskapliga underlag om måltidsmiljö och
verksamhetsstruktur, fysiologiska och sensoriska aspekter av åldrandet samt
särskilda näringsbehov hos sköra äldre (s. 103–137). Uppsala:
Livsmedelsverket

Öström, Å. & Jonsson, A. (2017). Sensorik och åldrande. I: Mat och måltider i
äldreomsorgen: vetenskapliga underlag om måltidsmiljö och
verksamhetsstruktur, fysiologiska och sensoriska aspekter av åldrandet samt
särskilda näringsbehov hos sköra äldre (s. 81–102). Uppsala: Livsmedelsverket.

Carlbäck, M. (2016). Independent or flagged?: the decision to affiliate to a
chain. I: Ivanova, M., Ivanonv, S., Magnini, V., Abingdon (Eds.), The Routledge
Handbook of Hotel Chain Management, (s. 385–394). Abingdon, Oxfordshire:
Routledge.

Wellton, Lotte., Jonsson, Inger M., & Walter, Ute. (2016). Culinary collisions:
the vision of local food use collides with daily restaurant practice. I: C Michael
Hall & Stefan Gössling (Eds.), Food Tourism and Regional Development:
Networks, products and trajectories (s. 273–284). New York, NY: Routledge.

Tellström, R. (2015). Matintervjuns metoder - Att fråga om livsmedel, maträtter
och måltider. I: Bergström K., Jonsson I. M., Prell H., Wernersson I., Åberg H.
(Red.), Mat är mer än Mat: Samhällsvetenskapliga perspektiv på mat och
måltider. (s. 101–114) Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för kost och idrottsvetenskap i samarbete med Restaurang- och hotellhögskolan

Mia Prim (2015). Skapa positiva måltidsupplevelser i skolan – för bättre hälsa,
miljö och studieresultat. I Bergström K., Jonsson I. M., Prell H., Wernersson I.,
Åberg H. (Red.), Mat är mer än Mat: Samhällsvetenskapliga perspektiv på mat
och måltider (s. 167–176). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för
kost- och idrottsvetenskap i samarbete med Restaurang- och hotellhögskolan

Cecilia Magnusson Sporre (2015). Från Guide Michelin till offentlig måltid -
Five Aspects Meal Model, FAMM. I Bergström K., Jonsson I. M., Prell H.,
Wernersson I., Åberg H. (Red.), Mat är mer än Mat: Samhällsvetenskapliga
perspektiv på mat och måltider. (s. 195–204) Göteborg: Göteborgs universitet,
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap i samarbete med Restaurang- och
hotellhögskolan

Jesper Johansson (2015). Den kreative kocken kombinerar kunskaper. I
Bergström K., Jonsson I. M., Prell H., Wernersson I., Åberg H. (Red.), Mat är
mer än Mat: Samhällsvetenskapliga perspektiv på mat och måltider. (s. 205–
218) Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap i samarbete med Restaurang- och hotellhögskolan

Inger M. Jonsson (2015). Restaurangmåltider – att äta ute i motsats till att äta
hemma. I Bergström K., Jonsson I. M., Prell H., Wernersson I., Åberg H. (Red.),
Mat är mer än Mat: Samhällsvetenskapliga perspektiv på mat och måltider. (s.
219–226). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap i samarbete med Restaurang- och hotellhögskolan.

Bruce, Åke & Danielsson-Tham, M-L. (2015). Det var inte bättre förr: ett
akademiföretal. I: Per Eriksson (Red.). Mot ett modernt livsmedelssystem:
livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och Norden 1850–1950 (s. 7–
12). Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien

Bruce, Åke & Danielsson-Tham, M-L. (2015). Vad kontrollerades under
perioden 1850–1950 och vilka hjälpmedel i form av lagar, kunskap och teknik
fanns att tillgå? I: Per Eriksson (Red.). Mot ett modernt livsmedelssystem:
livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och Norden 1850–1950 (s.
19–33). Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien

Tham, Wilhelm & Danielsson-Tham, M-L. (2015). Listeria och Erysipelothrix.
I: A. Brauner, S. Arvidsson, J. Blomberg, B. Castor, K. Falk, K. Kärre, A.
Linde, & M. Thelestam (Red.), Medicinsk mikrobiologi & immunologi (s. 210–
214). Lund: Studentlitteratur AB.