Linje 14 – Från drömmar till verklighet

Skolelever och studentambassadörer runt ett bord.

Kärnan i Linje 14 är möten mellan studenter och högstadieelever, med syfte att inspirera fler ungdomar till att studera vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet samt skapa kännedom om högre studier.

Samarbetsskolor
Västra Engelbrektsskolan, Mellringeskolan, Engelbrektsskolan,  OP City, Lillåns skola, Gumaeliusskolan, Navets skola

Fritidsgårdar
Fritidsgården Trädet, Tegelbruket, Vivalla Trainstation

Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun, som startade i Vivalla 2003. Målet är att få fler elever från studieovana hem att gå vidare till högre studier. Sedan dess har verksamheten vuxit och i dagsläget finns Linje 14 på sju högstadieskolor samt tre fritidsgårdar inom Örebro.

Linje 14:s aktiviteter

Varje år genomförs över 500 aktiviteter där runt 5000 högstadieelever medverkar. Aktiviteterna är både frivilliga och en del av skolans obligatoriska verksamhet. Kärnverksamheten är det frivilliga studiestödet som sker på veckobasis och är öppen för alla elever. Som obligatoriska moment genomförs workshops på skolorna och studiebesök på Örebro universitet.

Cirka 30 studenter från Örebro universitet är aktiva i verksamheten och vägleder och stöttar eleverna i deras skolarbete samt fungerar som förebilder och inspirerar till högre studier.

Barnens universitet

Studier visar att vikten av att bredda kunskapen om de olika vägarna till högre studier behöver starta i lägre åldrar. Därför startade Örebro universitet 2018 ett pilotprojekt med aktiviteter för elever i årskurs 4-6. Syftet med aktiviteterna var att informera om och avdramatisera universitetet samt väcka nyfikenhet, inspirera och motivera elever till högre studier.

Pilotprojektet var framgångsrikt och som en vidareutveckling av Linje 14:s verksamhet lanseras under våren 2023 Barnens universitet.

Linje 14 gör skillnad

Sedan Linje 14 etablerade sig är positiva resultat rörande övergång till högre studier konstaterade. Det visar den tvååriga forskningsstudie kring verksamheten av Anna Ambrose och Biörn Ivemark som avslutades sommaren 2020.  Resultaten visade bland annat att benägenheten att söka sig vidare till högskola eller universitet ökat markant sedan Linje 14:s start. Forskningsrapporten ”Linjen mellan högstadiet och högre utbildning - En fallstudie om breddad rekrytering och breddat deltagande” kan läsas i sin helhet här.

Linje 14 firar 20 år

År 2023 fyller Linje 14:s verksamhet 20 år. Under hösten turnerar Linje 14 runt till de sex samarbetsskolorna i Örebro kommun för att fira tillsammans med skolelever och studentambassadörer. Här hittar du ett reportage från firandet på Engelbrektsskolan i Örebro.

Möt Linje 14

Porträtt av Nebe Al-mayahi

Från Linje 14 till världen: ”En utbildning gör ditt liv enklare”

Hon har guidat näringslivstoppar i Bagdad och skrivit tal åt Carl Bildt. Men det var med Linje 14 allt började för entreprenören Nebe Almayahi.

Portättbild på Sara Jabari, Melita Rizvanovic

”Linje 14 får mig att vilja plugga lite extra”

För Sara Jabari och Melita Rizvanovic är Linje 14 en trygg plats där de får studiero och inspiration. "Studentambassadörerna är som mina systrar," säger de.

Kontakt

Madelen Renner

Befattning: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Madelen Renner

E-post: bWFkZWxlbi5yZW5uZXI7b3J1LnNl

Telefon: 019 303190

Rum: E2212

Madelen Renner