Pedagogiska priset

Inger Adolfsson och Eric Borgström

Pedagogiska priset för 2017 tilldelades Inger Adolfsson och Eric Borgström.

Det är av största betydelse att kunskaper förmedlas på ett engagerat sätt. Mot denna bakgrund utdelar Örebro studentkår pedagogiska priser till universitetslärare som - enligt studenternas nomineringar - levandegjort undervisningen inom grund- eller forskarutbildningen.

Studentkårens och Örebro universitets pedagogiska pris 2017 gick till Inger Adolfsson, universitetslektor i socialt arbete och till Eric Borgström, universitetslektor i svenska språket.

Inger Adolfsson

Universitetslektor i socialt arbete, institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Inger beskrivs som en lärare med ett engagemang utöver det vanliga. Hon använder sin tid i lärosalen för att utveckla studenternas kunskaper men även för att förankra kunskaperna till den verklighet som studenterna kommer att möta i sitt framtida yrke som socionomer. Inger arbetar aktivt med att implementera aktuell forskning för att behålla en aktuell vetenskaplig grund i sin undervisning. Med sin positiva inställning och kämpaglöd driver hon utbildningen framåt för att studenterna ska nå sin fulla potential.

Det märks att Inger skapar goda förutsättningar för ett öppet klimat där alla känner sig hörda och viktiga. Genom att låta alla komma till tals och söka efter varje individs uppfattning och åsikt har hon fått studenterna att känna att deras röster är lika relevanta att lyssna till som hennes egen.

Eric Borgström

Universitetslektor i svenska språket, institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Eric beskrivs som en förebild och som den ideala läraren av de lärarstudenter som han undervisar. Studenter beskriver hur Eric lyckas förmedla sina ämneskunskaper till alla med olika förutsättningar och förkunskaper, utveckla dem i sina kunskaper och sitt kritiska tänkande. Han låter dem komma till tals, ställa frågor om högt och lågt vid varje tillfälle samt skapa en miljö där alla känner sig delaktiga i undervisningen. Han visar prov på stark medmänsklighet genom att uppmärksamma och sträcka ut en hjälpande hand när det behövs.

Eric har god självdistans och arbetar aktivt med att förbättra sin egna pedagogiska förmåga, kritiskt tänkande och sin undervisning. Detta inspirerar lärarstudenterna att bli engagerade lärare – engagerade lärare som Örebro universitet kan vara stolta över att examinera och som i sin tur kommer att undervisa och bilda vår framtid.

Tidigare mottagare av pedagogiska priset

2016: Senem Eken och Henric Bagerius

2015: Carina Lidström och Giacomo Lindgren Zucchini

2014: Magnus Hansson och Therése Skoog

2013: Linda Söderlindh och Carl-Joan Wase

2012: Jenny Lagsten och Bert van Bavel

2011: Ylva Svensson och Pär-Yngve Andersson

2010: Karin Engström och Hans Hedén 

2009: Elisabeth Legl och Marcus Sundhäll 

2008: Katarina Swartling Widerström och Mats Lindberg 

2007: Elisabeth Legl och Jörgen Stenlund

2006: Louise Berglund och Detlef Quast 

2005: Ulf Larsson och Catharina Sitte-Durling

2004: Emma Engdahl och Jan Malmgren 

2003: Ulla Ohlsson och Hans Larsson 

2002: Maj Bodin och Mats Bornvik 

2001: Munir Dag och Bodil Sundberg

2000: Yang Liu och Albena Zaharieva

1999: Ann-Cathrine Åquist och Anders Avdic