Pedagogiska priset

Pedagogiska priset för 2016 tilldelades Senem Eken och Henric Bagerius av Matilda Lundström, dåvarande vice ordförande studentkåren.

Pedagogiska priset för 2016 tilldelades Senem Eken och Henric Bagerius av Matilda Lundström, dåvarande vice ordförande studentkåren.

Det är av största betydelse att kunskaper förmedlas på ett engagerat sätt. Mot denna bakgrund utdelar Örebro studentkår pedagogiska priser till universitetslärare som - enligt studenternas nomineringar - levandegjort undervisningen inom grund- eller forskarutbildningen.

Studentkårens och Örebro universitets pedagogiska pris 2017 gick till Senem Eken, universitetsadjunkt i rättsvetenskap och till Henric Bagerius, universitetslektor i historia.

Senem Eken

Universitetsadjunkt i rättsvetenskap, institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Det finns nog ingen av Senems studenter som aldrig har hört orden Is it clear? eller Am I making myself clear? Under hennes varierade repertoar av undervisningsformer stämmer hon regelbundet och outtröttligt av med studenterna om alla har förstått och om hon gör sig tydlig nog.

Åsikter och inspel från studenter uppfattas som viktiga och studenterna känner sig delaktiga och upplever att deras lärande är i centrum. Med ett uns humor och sarkasm, uppmuntras studenterna till kritiskt tänkande och att hantera all sorts fakta och kunskap som föränderlig.

Senems arbete för aktiva studenter tillsammans med hennes breda, fördjupade och detaljrika spjutspetskunskap inom sitt ämne gör henne till en lärare personifierad.

Henric Bagerius

Universitetslektor i historia, institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Henrics ödmjuka, vänliga och rättvisa sätt lägger en god grund för lärande. I Henrics lärosal känner sig studenter välkomna och de upplever att de förstår sin roll i utbildningen och undervisningen.

Genom att alltid svara utförligt på spontana frågor och dessutom förankra sin kunskap i aktuell forskning och samhällsdebatt visar Henric ständigt prov på att vilja hålla utbildningen uppdaterad.

Viljan till aktiv dialog med studenten skapar en miljö där lärande sker ömsesidigt, där studenterna ges möjlighet att svara på frågor, reflektera, förändra och utmana sitt tankesätt, vilket medför att studenterna utvecklas, bildas och känner delaktighet i sin undervisning.

Tidigare mottagare av pedagogiska priset

2015: Carina Lidström och Giacomo Lindgren Zucchini

2014: Magnus Hansson och Therése Skoog

2013: Linda Söderlindh och Carl-Joan Wase

2012: Jenny Lagsten och Bert van Bavel

2011: Ylva Svensson och Pär-Yngve Andersson

2010: Karin Engström och Hans Hedén 

2009: Elisabeth Legl och Marcus Sundhäll 

2008: Katarina Swartling Widerström och Mats Lindberg 

2007: Elisabeth Legl och Jörgen Stenlund

2006: Louise Berglund och Detlef Quast 

2005: Ulf Larsson och Catharina Sitte-Durling

2004: Emma Engdahl och Jan Malmgren 

2003: Ulla Ohlsson och Hans Larsson 

2002: Maj Bodin och Mats Bornvik 

2001: Munir Dag och Bodil Sundberg

2000: Yang Liu och Albena Zaharieva

1999: Ann-Cathrine Åquist och Anders Avdic