Aktuella upphandlingar

Här presenteras universitets aktuella upphandlingar.

Att lämna anbud

Universitetet använder elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma TendSign. Leverantör som vill delta ska lämna in elektroniskt anbud via systemet.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com.

Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering ges omedelbar tillgång till systemet och förfrågningsunderlaget.

Universitets inköpspolicy

Som statlig myndighet ska Örebro universitet följa Lagen om offentlig upphandling, LOU. Universitetets inköp och upphandlingar ska genomföras på rättssäkra och strategiskt affärsmässiga grunder där befintlig konkurrens tillvaratas och innovation främjas och där inköpsprocessen genomsyras av en hög etik och moral.

Inköpsarbetet ska utmärkas av största möjliga effektivitet och med beaktande av såväl miljö- och sociala hänsynstaganden och präglas av en god planering, framförhållning och helhetssyn.

Kontakta upphandlingen

inkop@oru.se

 

Kontaktperson upphandlingsfrågor

Boris Kovacic

Befattning: Upphandlingsansvarig Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Boris Kovacic

E-post: Ym9yaXMua292YWNpYztvcnUuc2U=

Telefon: 019 303015

Rum: A2201

Boris Kovacic

Kristin Lundmark

Befattning: Upphandlare Organisation: Ekonomiavdelningen

Profilsida: Kristin Lundmark

E-post: a3Jpc3Rpbi5sdW5kbWFyaztvcnUuc2U=

Telefon: 019 303342

Rum: A2203

Kristin Lundmark