This page in English

Fakta om universitetet

Fakta och siffror

  • 15 000 studenter
  • 490 doktorander
  • 85 program
  • 610 kurser
  • 3 fakulteter
  • 8 institutioner
  • 1 600 anställda
  • 850 lärare och forskare
  • 125 professorer
  • 500 inom administration, teknik och bibliotek

Kort om universitetets historia

Örebro universitet har sin grund i den högre utbildning som etablerades i Örebro under 1960-talet. År 1977 bildades Högskolan i Örebro genom en sammanslagning av universitetsfilialen, förskollärarseminariet, Gymnastik- och idrottshögskolan samt Socialhögskolan. Örebro universitet bildades 1999.

1963 Den första permanenta höga utbildningen i Örebro (den tekniska magisterutbildningen lydande under Kungliga tekniska högskolan) startar.

1966 Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) grundas.

1967 Örebro blir universitetsfilial till Uppsala universitet. Socialhögskolan i Örebro börjar. 

1970 Första byggnaden (GIH) upprättas på det som idag är campusområdet.

1977 Högskolan i Örebro bildas genom att förskollärarseminariet, Gymnastik- och idrottshögskolan och Socialhögskolan slås samman.

1978 Musikpedagogiska institutet blir en del av Högskolan i Örebro.

1993 En akademisk utbildning för kockar och servitörer startar i Grythyttan.

1993 Professorsprogrammet startar (ett avtal mellan Högskolan i Örebro och Uppsala universitet om att inrätta ca 10 professurer i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen).

1995 Den landstingskommunala vårdhögskolan inkorporeras i högskolan.

1999 Örebro universitet bildas. Invigning av statsminister Göran Persson den 6 februari 1999. 

2003 Örebro universitets Campus Alfred Nobel i Karlskoga invigs.

2010 Högskoleverket beviljar Örebro universitet examinationsrätt för läkare.

2014 Örebro universitets medicinarcampus i Örebro, Campus USÖ, invigs.

2015 Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) beviljar Örebro universitet examinationsrätt för civilingenjörer.