Högskolepedagogiskt centrum

Workshop: Att intyga och granska pedagogisk skicklighet

Enligt högskoleförordningen ska alla lektorer och professorer som anställs vid svenska högskolor och universitet ha visat pedagogisk skicklighet, och den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som den vetenskapliga eller den konstnärliga skickligheten i anställningsförfaranden. Men vad är egentligen pedagogisk skicklighet? Och går den att bedöma?

Dag: Onsdagen den 13 mars 2024
Tid: kl. 09.15–12.00
Plats: Innovasalen (Lab 105) i Labbet.

Högskolepedagogiskt centrum bjuder under våren in till en workshop om att intyga och granska pedagogisk skicklighet. Workshoppen riktar sig till dekaner, prodekaner, enhetschefer, prefekter, ledamöter av lärarförslagskommittéer och andra som på olika sätt har att hantera frågor om lärares pedagogiska skicklighet och att främja pedagogisk kompetensutveckling i verksamheten. Vid workshoppen får du som deltagare ta del av forskning om vad pedagogisk skicklighet är och hur den kan bedömas. Du får också möjlighet att konkret och tillsammans med andra deltagare arbeta med bedömningar av lärares pedagogiska skicklighet.

Anmäl dig till workshoppen senast fredagen den 1 mars.