Högskolepedagogiskt centrum

Konferenser och seminarier

Flera personer sitter vid olika bord och pratar med varandra.

Vid sidan av att erbjuda pedagogiskt stöd i form av workshoppar och konsultationer arrangerar Högskolepedagogiskt centrum även högskolepedagogiska konferenser och seminarier som är öppna för alla medarbetare vid Örebro universitet. På den här sidan hittar du information om och dokumentation från de här arrangemangen.