Högskolepedagogiskt centrum

Hur kan det akademiska medborgarskapet integreras i andra arbetsuppgifter?

Porträttbilder på Ester Fremstad och Kristin Ewins.

Ester Fremstad och Kristin Ewins

Varför är det ofta svårt för akademiker att engagera sig i det offentliga samtalet? Och hur kan vi närma oss ett akademiskt medborgarskap utan att det bara blir ytterligare en uppgift eller roll för akademikern?

Det är några av de frågor som Kristin Ewins och Ester Fremstad resonerar kring i en färsk vetenskaplig essä i Journal of Praxis in Higher Education (JPHE).

Länk: Academic citizenship through the bundle of academic roles. 

Artikeln är en av 17 vetenskapliga essäer i JPHE:s Vol. 6 No. 2 (2024): What is academic citizenship?

Kristin Ewins är docent i engelska och föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet. Ester Fremstad är docent i universitetspedagogik vid Oslo universitet.