Bedömningsguider

För att undvika att bedömningsprocessen stannar upp om en kollega får förhinder att rätta sin del av tentamen så går det att i samband med frågekonstruktionen lägga in bedömningsguider.

Lägga in bedömningsguide

I nästan alla frågetyper som finns tillgängliga i WISEflow finns även möjligheten att lägga in bedömningsguider.

  1. När du har valt frågetyp och påbörjat frågekonstruktionen, klicka på More options som visas längst ner.
  2. Fler inställningar visas och bedömningsguiden lägger vi in i rutan 'Comments for authors' som visas längst ner till höger.

Fler inställningar

Observera att även frågetexten behöver klistras in i rutan, annars så visas inte frågetexten under bedömningsperioden.

Notera även att om ni råkar skriva in texten i rutan till vänster så kommer bedömningsguiden att visas för studenterna. Kontrollera därför en extra gång att frågetext och facit har skrivits in i rätt ruta.

Facit

 

Klicka på Save när du är klar med frågekonstruktionen.

Hur visas en bedömningsguide i bedömningsverktyget?

Bedömningsguiden visas på följande sätt under bedömningen:

Hur visas facit