Wooclap (pilot) för personal

Wooclap kommer att testas vid Örebro universitet i en pilotversion under 2022 och utvärdering av systemet kommer att ske löpande under året. Personal som registrerar ett konto på länken nedan kommer att få möjlighet att svara på en enkät för att bidra till utvärderingen av systemet.

Wooclap är ett digitalt responssystem som kan användas för att skapa interaktivitet genom bland annat omröstningar och frågeformulär. Deltagare svarar anonymt via digitala enheter som telefoner eller datorer och svaren är omedelbart tillgängliga för lärare eller mötesledare.