Mentimeter för personal

Mentimeter är ett digitalt responssystem som kan användas för att skapa interaktivitet genom omröstningar och frågeformulär. Deltagare svarar anonymt via digitala enheter som telefoner eller datorer och svaren är omedelbart tillgängliga för lärare eller mötesledare. Örebro universitet erbjuder sin personal möjlighet att använda premiumversionen av verktyget genom interndebitering på 1385 kr/användare och år.

Mentimeter är ett digitalt responssystem som kan användas för att skapa interaktivitet genom bland annat omröstningar och frågeformulär. Deltagare svarar anonymt via digitala enheter som telefoner eller datorer och svaren är omedelbart tillgängliga för lärare eller mötesledare.