This page in English

Forskningsprojekt

Kolisotopfraktionering under skogsväxters och markorganismers respiration

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Alf Ekblad

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Stuider av kolisotopfraktionering och anrikningen av ... i markprofiler under nedbrytningen av markorganiskt material och respiration.

Forskare

Forskargrupper