This page in English

Forskningsprojekt

BALANCE - Behandling av lågförorenad jord med biokol tillverkad av organiskt avfall för hållbar resursanvändning och cirkulär ekonomi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta forskningsprojekt undersöker möjligheten att använda biokol för att rena jorden, som en in-situ saneringsteknik. Behandlingen skulle ge en mer hållbar användning av jord och avfall, färre kostnader för samhället och vara ett steg mot en cirkulär ekonomi.  

Läs mer om behandling av lågförorenad jord med biokol (BALANCE) på Statens Geotekniska instituts webbsida.