This page in English

Forskningsprojekt

Tillsats av biokol för stabilisering av föroreningar och ekologisk restaurering av marken

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2025

Kontaktperson

Ingrid Rijk

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Bild på biokol.

Sverige har drygt 85 000 platser där miljöfarlig verksamhet har bedrivits och där förorenade områden kan förekomma. Vanligaste åtgärden i Sverige är att schakta bort den förorenade jorden och deponera den på annan plats, vilket skapar ett betydande miljöavtryck och den förorenade jorden blir ett avfallsproblem. Tillsats av biokol kan möjligen erbjuda en alternativ, miljövänlig åtgärdsmetod för förorenad mark jämfört med traditionella saneringsmetoder.

Implementeringen av biokol som saneringsmetod är fortfarande begränsad. Syftet av detta KKS projektet är att förbättra vår kunskap då det gäller användningen av biokol för stabiliseringen av föroreningarna och på restaureringen av markens ekologiska funktioner. Vi kommer vi att välja upp till tre olika förorenade platser som tillhandahålls av de medverkande miljökonsultföretagen, Structor Miljöteknik AB, Geosyntec Consultants AB, och Structor Miljö Öst AB. För dessa platser kommer vi att sätta upp och testa en behandling med biokol, där vi mäta olika kemiska och ekologiska parametrar. Vi kommer också att följa upp en långsiktig, redan etablerat fältförsök tillsammans med Statens Geotekniska Institut (SGI) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). På det sättet kommer vi slå en brygg mellan vetenskap och praktiken. Kunskap förväntas leda till mer resurseffektiva och miljövänliga beslut omkring marksanering, och därmed stora samhällsekonomiska besparingar.

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen