This page in English

Forskningsprojekt

Ektomykorrhizamycel - dess produktion och omsättning samt betydelse för markens kolförråd

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Alf Ekblad

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Studier av produktion av markorganiskt material från mycorrhiza. Projektet startades initiallt i Bangor och har fortsatt i Alperna, Durham och svenska lokaler. Effekter av mycorrhizaexudat på kolflödena studeras i laboratorieförsök i växthus.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners