This page in English

Forskningsprojekt

Statusen hos ekosystemfunktioner i förorenade marker utvärderade in situ med hjälp av växt- och mikrobindikatorer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2024

Kontaktperson

Alf Ekblad

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera metoder för en ekologisk riskbedömning av metallförorenade jordar baserat på platsspecifik utvärdering av ekologiskt relevanta processer. Nuvarande metoder lider av en begränsad förståelse för hur metallföroreningar påverkar markens ekosystem och funktioner. Denna kunskapslucka leder ofta till borttransport av förorenade jordar med dålig koppling till motsvarande fördelar för markekosystemet. Detta projekt syftar till att fylla denna kunskapslucka med målet att vägleda beslutsfattare att göra mer korrekta riskbedömningar. Projektet är ett samarbete mellan Örebro universitet, Structor Miljöteknik AB, Structor Miljö Öst AB och Sveriges Geotekniska Institut (SGI).

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen