This page in English

Forskningsprojekt

Biokol - Från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av jordavfall

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Maria Larsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Ett tvåårigt forskningsprojekt med målet är att utveckla en behandlingsteknik med biokol för att stabilisera föroreningar i jord och förbättra jordens kvalitet i syfte att minska miljörisker och uppkomst av avfall.