Forskningsprojekt

Kronisk hepatit C och incidens av levercancer samt annan cancer över tid samt utifrån given hepatitbehandling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Ann-Sofi Duberg

Forskningsämne

Detta är en registerstudie där hepatit C kohorten består av c:a 65 000 personer med diagnostiserad och smittskyddsanmäld hepatit C. Vi ska med hjälp av Socialstyrelsens hälsodataregister studera cancerincidens över tid samt i förhållande till val av hepatit C behandling, vilket är något som är föremål för debatt för närvarande. I samband med detta kommer vi även att karakterisera den svenska hepatit C populationen och studera andra utfall.

Projektet utförs i samarbete med Soo Aleman, Infektionskliniken/Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

 

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Soo Aleman