Forskningsprojekt

Hepatit C och betydelsen av resistensassocierade varianter av hepatit C viruset för svar på hepatit C behandling, samarbete med Mikrobiologen i Uppsala

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Prover från alla patienter som får behandling med direktverkande antiviraler (DAA) mot hepatit C virus genotyp 1a eller 3 analyseras avseende resistensassocierade varianter av hepatit C viruset. För patienter från Uppsala, Gävle och Tromsö utförs analysen innan behandling som ledning vid val av behandling medan patienterna i Örebro, Falun och Bodö får behandling enligt gällande rekommendation (resistensbestämning görs i efterhand) och man jämför sedan behandlingsresultatet. Målet är att studera om resistensbestämning bör införas som rutin inför hepatit C behandling. Detta är ett regionalt samarbetsprojekt där Johan Lennerstrand vid mikrobiologen i Uppsala är huvudansvarig.

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Johan Lennerstrand