Forskningsprojekt

Kronisk hepatit B och levercancerincidens utifrån ålder och födelseland hos personer bosatta i Sverige

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Ann-Sofi Duberg

Forskningsämne

Risken för levercancer (HCC) hos personer med hepatit B sedan barndomen är hög, framför allt om man bor i Afrika där man rapporterar att medelåldern vid levercancer är cirka 30 år. Även i Asien har man en högre risk än i Europa. Vi vill undersöka om denna risk kvarstår oförändrad när personer med kronisk hepatit B flyttar till Sverige. Vi utför nu en registerstudie där vi studerar alla c:a 25 000 personer med diagnostiserad kronisk hepatit B i Sverige, c:a 90% är invandrade varav ungefär 1/3 från Afrika, 1/3 från Asien och 1/3 från Mellanöstern och Balkan. Vi ska studera cancerincidens och ålder vid insjuknande utifrån härkomst. I detta arbete kommer vi även att karakterisera den svenska hepatit B kohorten och studera behandlingsupptag i denna population.

Projektet utförs i samarbete med Soo Aleman, Infektionskliniken/Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Soo Aleman