Forskningsprojekt

Hepatit D i Sverige

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Ann-Sofi Duberg

Forskningsämne

.Vi kommer att använda nationella register för karakterisering av den nationella hepatit D kohorten som identifieras via smittskyddsregistret och följs avseende leverkomplikationer, annan morbiditet och död samt behandling. I samarbete med flera universitetskliniker planeras dessutom en studie av hepatit D med journalgenomgång för mer specifika uppgifter.

Projektet utförs i samarbete med Soo Aleman, Infektionskliniken/Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Soo Aleman,