This page in English

Ann-Sofie Sundqvist

Tjänstetitel: Affilierad forskare, Universitetsadjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Ann-Sofie Sundqvist

Om Ann-Sofie Sundqvist

Bakgrund

Ann-Sofie Sundqvist är leg sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Ann-Sofie disputerade vid Örebro universitet år 2017 med avhandlingen Perioperative patient advocacy - having the patient's best interests at heart.

Ann-Sofie har en delad tjänstgöring där hon arbetar 50% som forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum inom Region Örebro län, UFC, och resterande 50% som anestesisjkusköterska vid Kärl-Thoraxkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

 

Forskningsinriktning

Ann-Sofie bedriver forskning med inriktning mot verksamhetsnära klinisk forskning. Forskningens huvudsakliga fokus är patienters och närståendes upplevelser av hälsa/ohälsa, vård och behandling inom såväl barn- som vuxenvård. Ann-Sofie bedriver även forskning inom områden så som patientföreträdarskap och perioperativ omvårdnad. Utöver detta har Ann-Sofie ett externt samarbete med Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb.

 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Sundqvist, A. , Nilsson, U. , Holmefur, M. & Anderzen-Carlsson, A. (2018). Promoting person-centred care in the perioperative setting through patient advocacy: an observational study. Journal of Clinical Nursing, 27 (11-12), 2403-2415.
Sundqvist, A. , Anderzen-Carlsson, A. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Protective Nursing Advocacy: Translation and Psychometric Evaluation of an Instrument and a Descriptive Study of Swedish Registered Nurse Anesthetists' Beliefs and Actions. Journal of Perianesthesia Nursing, 33 (1), 58-68.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzén-Carlsson, A. (2016). Perioperative Patient Advocacy: An Integrative Review. Journal of Perianesthesia Nursing, 31 (5), 422-433.
Sundqvist, A. & Anderzén-Carlsson, A. (2014). Holding the patient's life in my hands: Swedish registered nurse anaesthetists' perspective of advocacy. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28 (2), 281-288.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Sundqvist, A. (2017). Perioperative patient advocacy: having the patient's best interests at heart. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Norlander, L. , Karlsson, J. , Anderzen-Carlsson, A. , Vidlund, M. , Dreifaldt, M. , Andreasson, J. & Sundqvist, A. (2020). Translation and psychometric evaluation of the Swedish versions of Nuss Questionnaire modified for Adults (NQ-mA) and Single Step Questionnaire (SSQ). Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research – Methods and Networks for the Future, Copenhagen, Denmark, October 12-14, 2020.
Sundqvist, A. (2018). Perioperativt patientföreträdarskap: vad innebär det?. Konferensbidrag vid AnIva (Riksföreningen för anestesi- och intensivvård) Höstkongress, Upplands Väsby, Sweden, 15-16 november 2018.
Sundqvist, A. , Anderzen-Carlsson, A. , Nilsson, U. & Holmefur, M. (2018). Protective nursing advocacy: translation and psychometric evaluation of an instrument and a descriptive study of Swedish nurse anesthetists’ beliefs and actions. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research 2018, Oslo, Norway, 13-15 June, 2018.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2016). An observation study of Swedish registered nurse anesthetists perioperative patient advocacy. Konferensbidrag vid The Nordic congress for intensive care nurses and nurse anesthetists, Åbo, Finland, September 15-17, 2016.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2016). Perioperative patient advocacy: Doing good for another human being. Konferensbidrag vid World Congress of Nurse Anesthetists (WCNA), Glasgow, Scotland, UK, May 13-16, 2016.
Sundqvist, A. , Holmefur, M. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2015). Perioperative patient advocacy: Doing good for another human being. Konferensbidrag vid 3rd International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN 2015), Copenhagen, Denmark, September 9-12, 2015.
Sundqvist, A. & Anderzen-Carlsson, A. (2013). Att hålla patientens liv i sin hand: svenska anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens företrädare. Konferensbidrag vid Nordisk kongress för intensiv- och anestesisjuksköterskor (NOKIAS), Köpenhamn, Danmark, 19-21 September, 2013.
Sundqvist, A. & Anderzen-Carlsson, A. (2013). Att hålla patientens liv i sin hand: svenska anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens företrädare. Konferensbidrag vid Höstkongress för Riksföreningen Anestesi- och intensivvård, 2013.

Manuskript

Sundqvist, A. , Nilsson, U. , Holmefur, M. & Anderzén-Carlsson, A. Registered nurse anaesthetists practicing of perioperative patient advocacy : an observational study.