This page in English

Ann-Sofie Sundqvist

Tjänstetitel: Affilierad forskare, Universitetsadjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Ann-Sofie Sundqvist

Om Ann-Sofie Sundqvist

Bakgrund

Ann-Sofie Sundqvist är leg sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Ann-Sofie disputerade vid Örebro universitet år 2017 med avhandlingen Perioperative patient advocacy - having the patient's best interests at heart.

Ann-Sofie är anställd inom Region Örebro län. Hon har en delad tjänstgöring där hon arbetar 50% som forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) och 50% som forskningsfinansieringsrådgivare vid Grants Office.

Forskningsinriktning

Ann-Sofie bedriver forskning med inriktning mot verksamhetsnära klinisk forskning. Forskningens huvudsakliga fokus är patienters och närståendes upplevelser av hälsa/ohälsa, vård och behandling inom såväl barn- som vuxenvård. Ann-Sofie bedriver även forskning inom områden så som patientföreträdarskap och perioperativ omvårdnad. 

Handledning

Ann-Sofie är bihandledare till tre forskarstuderande antagna vid Institutionen för hälsovenetnskaper, Örebro universitet

Undervisning

Ann-Sofie undervisar i kvalitativ metod på forskarutbildningskursen Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap (15 hp) vid Örebro universitet. Hon är utöver det kursansvarig för kursen Vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare som ges i regi av Region Örebo län.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Rapporter