This page in English

Forskningsprojekt

Hur upplever personer med trattbröst sin hälsorelaterade livskvalitet och livssituation?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Ann-Sofie Sundqvist

Pectus excavatum, så kallat trattbröst, är den vanligaste förekommande bröstkorgsdeformiteten med en incidens på 0.1%. Deformiteten innebär en insjunkning av bröstbenet och intilliggande bröstkorg. Personer med trattbröst kan drabbas av fysiska symtom men lider i större utsträckning av psykologiska besvär på grund av sitt utseende. Tidigare studier beskriver att dessa personer ofta har dålig självkänsla, lågt självförtroende och undviker sociala sammanhang som kan innebära att de måste visa sig med bar överkropp, på grund av att de känner skam och rädsla att bli retade för bröstkorgsdeformiteten. Korrektionskirurgi finns att tillgå, den vanligaste metoden är minimalinvasiv och görs enligt Nuss där en eller flera metallskenor placeras under bröstkorgen och trycker ut håligheten. Korrektionskirurgi har tidigare visat sig ha positiva effekter för patienters välbefinnande och hälsorelaterade livskvalitet.

Planerade studier syftar till att beskriva hur personer som har genomgått korrektionskirurgi för trattbröst upplever sin livssituation och hälsorelaterade livskvalitet

Forskargrupper

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet