This page in English

Anna Philipson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Anna Philipson

Om Anna Philipson

Anna Philipson är folkhälsovetare och arbetar som Hälsoekonom vid Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro län och är Doktorand i hälsoekonomi.

Hennes avhandling kommer att handla om hälsoekonomiska aspekter på barn och ungas psykiska hälsa. I övrigt ger hon hälsoekonomiskt stöd inom flera olika ämnesområden.

Avhandlingen kommer att bestå av fyra artiklar; den första är en kostnadsnyttoanalys av Dansprojektet som riktades till flickor i tonåren med psykosomatiska besvär, artikel två är en samhällsekonomisk uppföljning av förvärvsinkomst i vuxenlivet hos individer som varit deprimerade i tonåren, artikel tre och fyra kommer att utgå från projeket Just in TIME där dans och yoga prövats som insats för flickor 9-13 år med återkommande magsmärta, såväl effekter på smärta som hälsoekonomiska effekter kommer att studeras där.

Läs mer om UFC:s arbete kring häsloekonomi här: https://www.regionorebrolan.se/sv/forskning/infrastruktur-och-resurser-for-forskning/lista-over-resurser/#accordion-block-21-30106

Kontakta mig gärna på: This is an email address

Handledare: 

Lars Hagberg, docent (huvudhandledare)
Margareta Möller, professor (bihandledare)
Lars Lindholm, professor (bihandledare)
Ulf Jonsson, docent (bihandledare)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Alaie, I. , Philipson, A. , Ssegonja, R. , Copeland, W. E. , Ramklint, M. , Bohman, H. & Jonsson, U. (2021). Adolescent depression and adult labor market marginalization: a longitudinal cohort study. European Child and Adolescent Psychiatry.
Alaie, I. , Ssegonja, R. , Philipson, A. , von Knorring, A. , Möller, M. , von Knorring, L. , Ramklint, M. , Bohman, H. & et al. (2021). Adolescent depression, early psychiatric comorbidities, and adulthood welfare burden: a 25-year longitudinal cohort study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.
Högström, S. , Philipson, A. , Ekstav, L. , Eriksson, M. , Fagerberg, U. L. , Falk, E. , Möller, M. , Sandberg, E. & et al. (2021). Dance and Yoga Reduced Functional Abdominal Pain in Young Girls: A Randomized Controlled Trial. European Journal of Pain.
Philipson, A. , Alaie, I. , Ssegonja, R. , Imberg, H. , Copeland, W. , Möller, M. , Hagberg, L. & Jonsson, U. (2020). Adolescent depression and subsequent earnings across early to middle adulthood: a 25-year longitudinal cohort study. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 29.
Philipson, A. , Särnblad, S. , Ekstav, L. , Eriksson, M. , Fagerberg, U. , Möller, M. , Mörelius, E. & Duberg, A. (2020). An Intervention With Dance and Yoga for Girls With Functional Abdominal Pain Disorders (Just in TIME): Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Research Protocols, 9 (12).
Ssegonja, R. , Sampaio, F. , Alaie, I. , Philipson, A. , Hagberg, L. , Murray, K. , Sarkadi, A. , Langenskiöld, S. & et al. (2020). Cost-effectiveness of an indicated preventive intervention for depression in adolescents. European Journal of Public Health, 30 (Suppl. 5), V914-V914.
Ssegonja, R. , Sampaio, F. , Alaie, I. , Philipson, A. , Hagberg, L. , Murray, K. , Sarkadi, A. , Langenskiöld, S. & et al. (2020). Cost-effectiveness of an indicated preventive intervention for depression in adolescents: a model to support decision making. Journal of Affective Disorders, 277, 789-799.
Philipson, A. , Alaie, I. , Ssegonja, R. , Möller, M. , Hagberg, L. & Jonsson, U. (2019). ASSOCIATION OF ADOLESCENT DEPRESSION WITH EARNINGS IN ADULTHOOD. Value in Health, 22, S685-S685.
Ssegonja, R. , Alaie, I. , Philipson, A. , Hagberg, L. , Sampaio, F. , Möller, M. , von Knorring, L. , Sarkadi, A. & et al. (2019). Depressive disorders in adolescence, recurrence in early adulthood, and healthcare usage in mid-adulthood: A longitudinal cost-of-illness study. Journal of Affective Disorders, 258, 33-41.
Alaie, I. , Philipson, A. , Ssegonja, R. , Hagberg, L. , Feldman, I. , Sampaio, F. , Möller, M. , Arinell, H. & et al. (2019). Uppsala Longitudinal Adolescent Depression Study (ULADS). BMJ Open, 9 (3).
Dahlberg, K. , Philipsson, A. , Hagberg, L. , Jaensson, M. , Hälleberg Nyman, M. & Nilsson, U. (2017). Cost-effectiveness of a systematic e-assessed follow-up of postoperative recovery after day surgery: a multicentre randomized trial. British Journal of Anaesthesia, 119 (5), 1039-1046.
Philipsson, A. , Duberg, A. , Möller, M. & Hagberg, L. (2013). Cost-utility analysis of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 11 (1), 4.

Konferensbidrag

Philipsson, A. , Sandberg, E. , Högström, S. , Eriksson, M. , Särnblad, S. , Ekstav, L. , Lorentzon Fagerberg, U. , Mörelius, E. & et al. (2019). ”Just in TIME” - Intervention med dans och yoga för flickor med funktionell magsmärta och IBS. Konferensbidrag vid Barnveckan, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.
Dahlberg, K. , Philipsson, A. , Hagberg, L. , Jaensson, M. , Hälleberg Nyman, M. & Nilsson, U. (2017). Cost-effectiveness of a systematic e-assessed follow up of postoperative recovery after day surgery: a multicentre randomized controlled trial. Konferensbidrag vid 4th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses, Sydney, Australia, November 1-4, 2017.