This page in English

Anna Philipson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Anna Philipson

Om Anna Philipson

Anna Philipson är folkhälsovetare och arbetar som Hälsoekonom vid Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro län.

Anna disputerade i febrari 2022 och hennes avhandling handlar om hälsoekonomiska aspekter på barn och ungas psykiska hälsa. I övrigt ger hon hälsoekonomiskt stöd inom flera olika ämnesområden.

Avhandlingen består av fyra artiklar; en samhällsekonomisk uppföljning av förvärvsinkomst i vuxenlivet hos individer som varit deprimerade i tonåren, en kostnadsnyttoanalys av Dansprojektet som riktades till flickor i tonåren med psykosomatiska besvär, artikel tre och fyra utgår från projeket Just in TIME där dans och yoga prövats som insats för flickor 9-13 år med återkommande magsmärta, såväl effekter på smärta som hälsoekonomiska effekter presenteras.

Läs mer om UFC:s arbete kring häsloekonomi här: https://www.regionorebrolan.se/sv/forskning/infrastruktur-och-resurser-for-forskning/lista-over-resurser/?E-23-30106=30106#accordion-block-23-30106

Kontakta mig gärna på: This is an email address

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Högström, S. , Philipson, A. , Ekstav, L. , Eriksson, M. , Fagerberg, U. L. , Falk, E. , Möller, M. , Sandberg, E. & et al. (2022). Dance and Yoga Reduced Functional Abdominal Pain in Young Girls: A Randomized Controlled Trial. European Journal of Pain, 26 (2), 336-348.
Ssegonja, R. , Sampaio, F. , Alaie, I. , Philipson, A. , Hagberg, L. , Murray, K. , Sarkadi, A. , Langenskiöld, S. & et al. (2020). Cost-effectiveness of an indicated preventive intervention for depression in adolescents. European Journal of Public Health, 30 (Suppl. 5), V914-V914.
Philipson, A. , Alaie, I. , Ssegonja, R. , Möller, M. , Hagberg, L. & Jonsson, U. (2019). ASSOCIATION OF ADOLESCENT DEPRESSION WITH EARNINGS IN ADULTHOOD. Value in Health, 22, S685-S685.
Alaie, I. , Philipson, A. , Ssegonja, R. , Hagberg, L. , Feldman, I. , Sampaio, F. , Möller, M. , Arinell, H. & et al. (2019). Uppsala Longitudinal Adolescent Depression Study (ULADS). BMJ Open, 9 (3).

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Högström, S. , Philipson, A. , Ekstav, L. , Eriksson, M. , Fagerberg, U. , Falk, E. , Möller, M. , Sandberg, E. & et al. (2021). Dance and Yoga Reduced Functional Abdominal Pain in Young Girls: A Randomized Controlled Trial.  Konferensbidrag vid Fysioterapi 2021, [DIGITAL], October 19-20, 2021..
Philipsson, A. , Sandberg, E. , Högström, S. , Eriksson, M. , Särnblad, S. , Ekstav, L. , Lorentzon Fagerberg, U. , Mörelius, E. & et al. (2019). ”Just in TIME” - Intervention med dans och yoga för flickor med funktionell magsmärta och IBS.  Konferensbidrag vid Barnveckan, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.

Manuskript

Philipson, A. , Hagberg, L. , Duberg, A. , Högström, S. , Lindholm, L. , Möller, M. & Ryen, L. The cost-effectiveness of a dance and yoga intervention for girls with functional abdominal pain disorders.