This page in English

Annika Söderman

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303038

Rum: P2149

Annika Söderman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Annika Söderman

Annika Söderman är leg. distriktsköterska och anställd som doktorand på Institutionen för Hälsovetenskaper. Annika har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska med bland annat palliativ vård samt undervisat som adjunkt på sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet. Annikas forskning ingår i det tvärvetenskapliga doktorandprogrammet Successful ageing, där hennes fokus ligger på att testa en värdighetsbevarande intervention inom kommunal, allmän palliativ vård, för äldre personer med palliativa vårdbehov. Annika är sedan hösten 2013 delaktig i en forskargrupp med fokus på palliativ vård.

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Blomberg, K. , Lindqvist, O. , Harstäde, C. W. , Söderman, A. & Östlund, U. (2019). Translating the Patient Dignity Inventory. International Journal of Palliative Nursing, 25 (7), 334-343.

Böcker

Alexopoulou, S. , Fart, F. , Jonsson, A. , Karni, L. , Kenalemang, L. M. , Krishna, S. , Lindblad, K. , Loutfi, A. & et al. Kristoffersson, E. (ed.) & Nilsson, K. (ed.) (2018). Successful ageing in an interdisciplinary context: popular science presentations. Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Söderman, A. , Östlund, U. , Werkander Harstäde, C. & Blomberg, K. (2018). En intervention för att bevara sköra äldre personers värdighet: utveckling och anpassning till en svensk kontext . I: Forskningen och utvecklingens dag, 2018. Konferensbidrag vid Forskningen och utvecklingens dag, Örebro, Sweden, 12 April, 2018. Örebro:
Söderman, A. , Östlund, U. , Werkander Harstäde, C. & Blomberg, K. (2018). Enhancing dignity in older persons in Sweden: adaptation of the Dignity Care Intervention. I: 24th Nordic Congress of Gerontology. Konferensbidrag vid 24th Nordic Congress of Gerontology, Oslo, Norway, 2-4 May, 2018.
Söderman, A. , Östlund, U. , Werkander Harstäde, C. & Blomberg, K. (2018). The adaptation of the Dignity Care Intervention to a Swedish context. I: Nordic Conference in Nursing Research - Methods and Networks for the future, 2018. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research - Methods and Networks for the future, Oslo, Norway, 13-15 June, 2018.
Werkander Harstäde, C. , Blomberg, K. , Söderman, A. , Benzein, E. & Östlund, U. (2016). Anpassning av “the Dignity Care Intervention” till svenska förhållanden. Konferensbidrag vid 4:e Nationella konferensen i palliativ vård, Malmö, Sweden, 15-16 mars, 2016.
Werkander Harstäde, C. , Blomberg, K. , Söderman, A. & Östlund, U. (2015). Adapting the Dignity Care Intervention to a Swedish Context. I: 978-0-9542022-3-1. Konferensbidrag vid 14th Congress of the European Association for Palliative Care, Copenhagen, Denmark, 8-10 May, 2015.