This page in English

Annika Söderman

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303038

Rum: P2149

Annika Söderman
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Annika Söderman

Annika Söderman är leg. distriktsköterska och disputerad universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskaper. Annika har tidigare erfarenhet av arbete inom palliativ vård, vård vid reumatiska sjukdomar, samt arbete på vårdcentral. Hon började undervisa som adjunkt på sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet år 2012. Annikas pedagogiska uppdrag fokuserar idag främst palliativ vård/geriatrik samt kvalitativ metod, både på grundnivå och avancerad nivå.

I september 2021 disputerade Annika inom den tvärvetenskapliga forskarskolan Successful ageing vid Örebro universitet. Avhandlingsarbetet övergripande syfte var att utvärdera den svenska värdighetsbevarande interventionen DCI-SWE och dess implementering inom den kommunala palliativa hälso- och sjukvårdskontexten med syfte att bevara äldre personers värdighet och livskvalitet. Annika är delaktig i forskargruppen DCI-SWE med fokus palliativ värdighetsbevarande vård, samt delaktig i forskningsmiljön Care about Caring. Vidare är hon delaktig i forskargruppen Akut-Pall som studerar akuta insatser och transporter till sjukhus för äldre personer med palliativa vårdbehov. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Söderman, A. (2020). Att bevara äldre personers värdighet inom allmän palliativ vård. Palliativ vård. Tidskriften för palliativ vård i Sverige (1/2), 18-19.
Blomberg, K. , Lindqvist, O. , Harstäde, C. W. , Söderman, A. & Östlund, U. (2019). Translating the Patient Dignity Inventory. International Journal of Palliative Nursing, 25 (7), 334-343.

Artiklar, forskningsöversikter

Söderman, A. , Östlund, U. , Werkander Harstäde, C. & Blomberg, K. (2020). Dignity-conserving care for persons with palliative care needs - identifying outcomes studied in research: An integrative review. Palliative & Supportive Care, 18 (6), 722-740.

Böcker

Alexopoulou, S. , Fart, F. , Jonsson, A. , Karni, L. , Kenalemang, L. M. , Krishna, S. , Lindblad, K. , Loutfi, A. & et al. Kristoffersson, E. (ed.) & Nilsson, K. (ed.) (2018). Successful ageing in an interdisciplinary context: popular science presentations. Örebro: Örebro University.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Söderman, A. (2021). Evaluating the Swedish Dignity Care Intervention within municipality healthcare: for older persons with palliative care needs. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Söderman, A. , Werkander Harstäde, C. , Östlund, U. & Blomberg, K. (2020). DCI-SWE : ett arbetssätt för att bevara äldre personers värdighet inom allmän palliativ vård. Konferensbidrag vid 6:e Nationella konferensen i palliativ vård, Östersund, Sverige, Mars 11-12, 2020..
Söderman, A. , Werkander Harstäde, C. , Östlund, U. & Blomberg, K. (2020). DCI-SWE : ett arbetssätt för att bevara äldre personers värdighet inom allmän palliativ vård. Konferensbidrag vid 6:e Nationella konferensen i palliativ vård, Östersund, Mars 11-12, 2020..
Söderman, A. , Werkander Harstäde, C. , Östlund, U. & Blomberg, K. (2020). The Swedish dignity care intervention for older persons with palliative care needs in home care: experiences from nurses. I: Abstracts from the 11th EAPC World Research Congress Online, 7th – 9th October 2020. Konferensbidrag vid The 11th EAPC World Research Congress Online, October 7-9, 2020..
Söderman, A. , Werkander Harstäde, C. , Hälleberg Nyman, M. , Östlund, U. & Blomberg, K. (2019). Home care nurses’ experiences of the Swedish Dignity Care Intervention (DCI-SWE). Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities, Örebro, Sweden, December 9, 2019.. Örebro University.
Söderman, A. , Östlund, U. , Werkander Harstäde, C. & Blomberg, K. (2018). En intervention för att bevara sköra äldre personers värdighet: utveckling och anpassning till en svensk kontext . I: Forskningen och utvecklingens dag, 2018. Konferensbidrag vid Forskningen och utvecklingens dag, Örebro, Sweden, 12 April, 2018. Örebro:
Söderman, A. , Östlund, U. , Werkander Harstäde, C. & Blomberg, K. (2018). Enhancing dignity in older persons in Sweden: adaptation of the Dignity Care Intervention. I: 24th Nordic Congress of Gerontology. Konferensbidrag vid 24th Nordic Congress of Gerontology, Oslo, Norway, 2-4 May, 2018.
Söderman, A. , Östlund, U. , Werkander Harstäde, C. & Blomberg, K. (2018). The adaptation of the Dignity Care Intervention to a Swedish context. I: Nordic Conference in Nursing Research - Methods and Networks for the future, 2018. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research - Methods and Networks for the future, Oslo, Norway, 13-15 June, 2018.
Werkander Harstäde, C. , Blomberg, K. , Söderman, A. , Benzein, E. & Östlund, U. (2016). Anpassning av “the Dignity Care Intervention” till svenska förhållanden. Konferensbidrag vid 4:e Nationella konferensen i palliativ vård, Malmö, Sweden, 15-16 mars, 2016.
Werkander Harstäde, C. , Blomberg, K. , Söderman, A. & Östlund, U. (2015). Adapting the Dignity Care Intervention to a Swedish Context. I: 978-0-9542022-3-1. Konferensbidrag vid 14th Congress of the European Association for Palliative Care, Copenhagen, Denmark, 8-10 May, 2015.

Manuskript

Söderman, A. , Hälleberg Nyman, M. , Werkander Harstäde, C. , Johnston, B. & Blomberg, K. Maintaining older persons’ dignity : A process evaluation of the Swedish Dignity Care Intervention in municipal palliative care.