This page in English

Annika Söderman

Befattning: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303038

Rum: P2235

Annika Söderman
Forskningsämne

Om Annika Söderman

Annika Söderman är leg. distriktsköterska och disputerad universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskaper. Annika har tidigare erfarenhet av arbete inom palliativ vård, vård vid reumatiska sjukdomar, samt arbete på vårdcentral. Hon började undervisa som adjunkt på sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet år 2012. Annikas pedagogiska uppdrag fokuserar idag främst palliativ vård/geriatrik samt kvalitativ metod, både på grundnivå och avancerad nivå.

I september 2021 disputerade Annika inom den tvärvetenskapliga forskarskolan Successful ageing vid Örebro universitet. Avhandlingsarbetet övergripande syfte var att utvärdera den svenska värdighetsbevarande interventionen DCI-SWE och dess implementering inom den kommunala palliativa hälso- och sjukvårdskontexten med syfte att bevara äldre personers värdighet och livskvalitet. Annika är delaktig i forskargruppen DCI-SWE med fokus palliativ värdighetsbevarande vård, samt delaktig i forskningsmiljön Care about Caring. Vidare är hon delaktig i forskargruppen PACEM som studerar akuta insatser och transporter till sjukhus för äldre personer med palliativa vårdbehov. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)