This page in English

Forskningsprojekt

Värdighetsbevarande vård för äldre personer med palliativa vårdbehov

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Blomberg

Forskningsämne

En intervention för ett värdighetsbevarande arbetssätt "Dignity Care Intervention" (DCI), har utvecklats i Skottland och Irland av Johnston och medarbetare.

DCI har sin grund i Chochinov's värdighetsmodell och består i tre delar: ett instrument med frågor relaterade till värdighet (Patient Dignity Inventory), reflekterande frågor och evidensbaserade vårdhandlingar. DCI har visat positiva effekter i att bevara värdighet hos äldre personer med palliativa vårdbehov, och möjliggör en tidig identifiering av värdighetsrelaterade problem så att nödvändiga åtgärder kan sättas in i rätt tid. DCI är även ett stöd för sjuksköterskor och kan bidra till att de blir tryggare i sin professionella roll, i mötet med personer som ofta är i en svår och utsatt situation. DCI har översatts och anpassats till en svensk kontext (DCI-SWE) och testades 2017 i en pilotstudie inom kommunal hemsjukvård. DCI-SWE inkluderar den äldre personen i planeringen av hens vård och möjliggör därför också ett personcentrerat förhållningssätt.

DCI logga

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet