Forskningsprojekt

Ketamin och ECT vid bipolär depression

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Axel Nordenskjöld

Forskningsämne

Bipolär sjukdom förekommer hos ca 2 % av befolkningen. Patienter med bipolär sjukdom lider framför allt av långa och återkommande depressioner. Det finns få läkemedel som är verksamma vid bipolär depression och dessa är förknippade med besvärande biverkningar. ECT är verksamt men resurskrävande. Det finns preliminära studier som visat att ketamin har effekt vid bipolär depression.

Målet med studien är att undersöka om ketamin i lågdosinfusion skiljer sig i antidepressiv effekt jämfört med ECT för behandling av bipolär depression.

Prövningsläkemedlet är racemiskt ketamin i doen 0,5 mg/kg. som intravenös infusion under ca 40 minuter. Referensbehandlingen är ECT som ges enligt gängse etablerade kliniska rutiner.

Studien är en randomiserad multicenterstudie, oblindad med två behandlingsarmar.

Det primära målet är att undersöka om multipla lågdosinfusioner med ketamin har livärdig effekt som ECT vid behandling av depression vid bipolär sjukdom. Sekundära mål är att undersöka bl.a. om det finns skillnader i kognition mellan behandlingsgrupperna och att undersöka hur blodflödet ändras i hjärnan i samband med behandling för depression. Depressiva symptom, kognition inklusive minnesfunktion undersöks med kliniska tester, cerebralt blodflöde med magnetresonans kamera. 

Studiepopulation består av patienter med bipolär sjukdom i en depressiv episod. Nationellt skall totalt 84 patienter rekryteras. Studien skall pågå i Lund, Malmö, Helsingborg, Halmstad, Linköping, Örebro och Uppsala.

Läs mer