This page in English

Forskningsprojekt

Long term effect of Continuation Electroconvulsive therapy

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Yang Cao

Forskningsämne

Depression är en sjukdom som drabbar en stor del av befolkningen, varje år är cirka 4,6–7,0% av befolkningen någon gång drabbad av sjukdomen. Ett sätt att behandla allvarlig depression är med elektrokonvulsiv terapi (ECT). Vid ECT ges elstötar via kontaktpunkter på patientens skalle, varvid patienten får konvulsioner som liknar ett epileptiskt anfall. ECT är en mycket effektiv behandling av depression och fungerar ofta även efter att flera mediciner testats utan att depressionssymptomen minskat.

Många personer som blivit bättre efter behandling mot depression, vare sig det rör sig om medicinering eller ECT får senare tillbaka sjukdomssymptom. För att förebygga att sjukdomen kommer tillbaka används fortsättningsbehandling, främst medicinering men även fortsatt ECT kan ges men då med längre intervall mellan behandlingarna.

En randomiserad studie från 2012 visade att fortsättningsbehandling under ett år med medicinering och ECT gav ett bättre skydd mot ny depression än enbart medicinering. Vi vill nu undersöka om resultaten från 2012 studien stod sig även efter att patienterna slutat få ECT.

Det primära syftet med studien är att undersöka hur fortsättnings ECT efter index ECT för depression påverkar effekten av återfall efter fortsättnings ECT avslutats. Ett sekundärt syfte är att undersöka vilken behandling som patienterna haft.