This page in English

Forskningsprojekt

Bedömning av svårigheter i vardagen - utvärdering av den svenska självskattningsversionen av frågeformuläret WHODAS 2.0 för patienter inom psykiatrin

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2018

Kontaktperson

Liselotte Hermansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det övergripande syftet är att validera den officiella svenska översättningen av WHODAS 2.0 självskattningsversionen för användning inom psykiatrin genom att undersöka dess psykometriska egenskaper i olika psykiatriska patientpopulationer. Specifika frågeställningar är:

 • Har den svenska versionen av WHODAS 2.0 samma faktorstruktur som den engelska?
 • Vilken intern samstämmighet har svenska WHODAS 2.0 i olika patientpopulationer?
 • Vilken tillförlitlighet över tid har svenska WHODAS 2.0?
 • Har patientens självskattning överensstämmelse med intervjuformen av WHODAS 2.0?
 • Ger svenska WHODAS 2.0 svar i samma riktning som andra funktionsmått som GAF och Sheehan Disability Scale?
 • Kan svenska WHODAS 2.0 diskriminera mellan grupper med olika funktion?

Finansiärer

 • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)

Samarbetspartners

 • Cecilia Svanborg, Karolinska institutet
 • Mia Ramklint, Uppsala Universitet
 • Per Söderberg, Dalarnas Högskola
 • Robin Midhage, Uppsala universitet
 • Stefan Tungström, Dalarnas Högskola
 • Ylva Ginsburg, Socialstyrelsen, Stockholm