This page in English

Forskningsprojekt

Bedömning av svårigheter i vardagen - utvärdering av den svenska självskattningsversionen av frågeformuläret WHODAS 2.0 för patienter inom psykiatrin

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Liselotte Hermansson

Forskningsämne

Det övergripande syftet är att validera den officiella svenska översättningen av WHODAS 2.0 självskattningsversionen för användning inom psykiatrin genom att undersöka dess psykometriska egenskaper i olika psykiatriska patientpopulationer. Specifika frågeställningar är:

 • Har den svenska versionen av WHODAS 2.0 samma faktorstruktur som den engelska?
 • Vilken intern samstämmighet har svenska WHODAS 2.0 i olika patientpopulationer?
 • Vilken tillförlitlighet över tid har svenska WHODAS 2.0?
 • Har patientens självskattning överensstämmelse med intervjuformen av WHODAS 2.0?
 • Ger svenska WHODAS 2.0 svar i samma riktning som andra funktionsmått som GAF och Sheehan Disability Scale?
 • Kan svenska WHODAS 2.0 diskriminera mellan grupper med olika funktion?

Finansiärer

 • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)

Samarbetspartners

 • Cecilia Svanborg, Karolinska institutet
 • Mia Ramklint, Uppsala Universitet
 • Per Söderberg, Dalarnas Högskola
 • Robin Midhage, Uppsala universitet
 • Stefan Tungström, Dalarnas Högskola
 • Ylva Ginsburg, Socialstyrelsen, Stockholm