This page in English

Forskningsprojekt

Sammansatta prestationer i EU:s mervärdesskatterätt

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Eleonor Kristoffersson

Forskningsämne

Forskningsprojektet är avhandlingsarbetet för Giacomo Lindgren Zucchini. Huvudhandledare för projektet är Professor Eleonor Kristoffersson och biträdande handledare är jur. dr. Anna-Maria Hambre.

Avhandlingen syftar till att definiera prestationsbegreppet inom EU:s mervärdesskatterätt och därmed till att avgränsa vad som avses med en leverans av vara eller ett tillhandahållande av tjänst. Studien är rättsdogmatisk och systematiserar och definierar gällande rätt utifrån de rättsregler som följer av Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet