This page in English

Erik Flygare

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: ZXJpay5mbHlnYXJlO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303435

Rum: L2333

Erik Flygare
Forskningsämne

Om Erik Flygare

Disputerade år 1999 i ämnet sociolog vid Örebro universitet på avhandlingen ”Den psykiatriska problematiken och den problematiska psykiatrin. Sociologiska perspektiv på mental ohälsa. Undervisar i ämnen som vetenskapsteori, forskningsmetod och socialpsykologi. Forskningen har huvudsakligen varit inriktad på exkluderings- och inkluderingsprocesser i form av mobbning respektive återhämtning från psykisk ohälsa. Inom akademin har kunskapsproduktionen om båda dessa fenomen i hög grad utgått från individcentrerade perspektiv, varför ambitionen har varit att modifiera/komplettera den teoretiska förståelsen om dessa företeelser med sociala dimensioner för att därigenom bidra till vidareutveckling av kunskaper om hur mekanismer på olika nivåer av en stratifierad verklighet samspelar med (eller motverkar) varandra. Denna ansats har även medfört att forskningsverksamheten vad gäller praktiska åtgärder, exempelvis utvärderingar av anti-mobbningsprogram, ur ett metodologiskt perspektiv har utgått från fenomenens komplexitet och baserats på såväl kvantitativa som kvalitativa data.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter