This page in English

Forskningsprojekt

Kränkningar, mobbning och akademiska prestationer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2017

Kontaktperson

Björn Johansson

Forskningsämne

Projektet syftar till att med en longitudinell design baserad på individdata undersöka hur elevers akademiska prestationer påverkas av kränkningar och mobbning i skolan.Mer specifikt syftar studien till att besvara följande frågeställningar:

  • Hur samvarierar förekomsten av kränkningar och mobbning med elevernas akademiska prestationer på individ-, klass- och skolnivå?
  • Hur påverkar elevernas utvecklingsvägar elevernas akademiska prestationer på kort och lång sikt?
  • Påverkas elevers akademiska prestationer olika beroende på vilken typ av kränkningar och mobbning det är fråga om?
  • Påverkas flickors och pojkars akademiska prestationer olika av kränkningar och mobbning?
  • Hur påverkas förövarnas respektive offrens akademiska prestationer av kränkningar och mobbning?

Med utgångspunkt i redan insamlade empiriska material bestående av longitudinella individdata finns unika förutsättningar att undersöka hur förändringar i förekomsten av kränkningar och mobbning sammanhänger med elevers akademiska prestationer på individ-, klass- och skolnivå på både kort och lite längre sikt.

Finansiärer

  • Friends