This page in English

Forskningsprojekt

Kränkningar, mobbning och akademiska prestationer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Björn Johansson

Forskningsämne

Projektet syftar till att med en longitudinell design baserad på individdata undersöka hur elevers akademiska prestationer påverkas av kränkningar och mobbning i skolan. Mer specifikt syftar studien till att besvara följande frågeställningar:

  • Hur samvarierar förekomsten av kränkningar och mobbning med elevernas akademiska prestationer på individ-, klass- och skolnivå?
  • Hur påverkar elevernas utvecklingsvägar elevernas akademiska prestationer på kort och lång sikt?
  • Påverkas elevers akademiska prestationer olika beroende på vilken typ av kränkningar och mobbning det är fråga om?
  • Påverkas flickors och pojkars akademiska prestationer olika av kränkningar och mobbning?
  • Hur påverkas förövarnas respektive offrens akademiska prestationer av kränkningar och mobbning?

Med utgångspunkt i redan insamlade empiriska material bestående av longitudinella individdata finns unika förutsättningar att undersöka hur förändringar i förekomsten av kränkningar och mobbning sammanhänger med elevers akademiska prestationer på individ-, klass- och skolnivå på både kort och lite längre sikt.

Finansiärer

  • Friends