This page in English

Forskningsprojekt

En programteoretisk analys av Friendsprogrammet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Björn Johansson

Forskningsämne

Projektet utgör det första steget i ett längre samarbete. Studien syftar till att genomföra en analys av Friendsprogrammet baserat på en programteoretisk analys. Underlaget för detta utgörs av allt material knutet till Friendsprogrammet (utbildningsmaterial, policydokument, riktlinjer etc.). Målsättningen är att utveckla ett teoretiskt förankrat analysverktyg/redskap för det fortsatta forskningssamarbetet.

 

Finansiärer

  • Friends

Samarbetspartners

  • Jakob Flärdh, Stiftelsen Friends