Forskningsprojekt

Utvärdering av ''Bryggan'' från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Björn Johansson

Forskningsämne

Utvärdering av ”Bryggan – från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse” ett projekt om förebyggande, främjande och åtgärdande arbete med elever med problematisk skolfrånvaro och normbrytande beteende. I verksamheten kombineras skola och behandling i en samägd verksamhet där skolan och socialtjänsten arbetar under ”ett tak”. Uppdraget syftar till att systematiskt kartlägga arbetssättet med hänsyn tagen till vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet, samt att utvärdera dess effekter med utgångspunkt i vad som fungerar, för vem och under vilka villkor.

Finansiärer

  • Örebro kommun