This page in English

Fredrik Karlsson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303994

Rum: N2006

Fredrik Karlsson

Om Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson är professor i Informatik. Han disputerade i informationssystemutveckling vid Linköpings universitet. Hans forskning om informationssäkerhet, anpassning av systemutvecklingsmetoder, systemutvecklingsmetoder som återanvändbara moduler, CAME-verktyg, kravhantering, metodrationalitet och electronic government har publicerats i många olika forskningsjournaler och på konferenser. Några exempel är EJIS, JSIS, SJIS, GIQ, ECIS, and IFIP SEC. Han är för närvarande forskningledare för forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS).

Google scolar profile

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörsskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Ågerfalk, P. J. & Karlsson, F. (2020). Artefactual and empirical contributions in information systems research. European Journal of Information Systems, 29 (2), 109-113.
Rostami, E. , Karlsson, F. & Kolkowska, E. (2020). The hunt for computerized support in information security policy management: A literature review. Information and Computer Security.
Karlsson, F. , Kolkowska, E. & Törner, M. (2018). Guest editorial: Value Conflicts and Information Security Management. Information and Computer Security, 26 (2), 146-149.
Karlsson, F. , Frostenson, M. , Prenkert, F. , Kolkowska, E. & Helin, S. (2017). Inter-organisational information sharing in the public sector: A longitudinal case study on the reshaping of success factors. Government Information Quarterly, 34 (4), 567-577.
Karlsson, F. , Karlsson, M. & Åström, J. (2017). Measuring employees’ compliance: The importance of value pluralism. Information and Computer Security, 25 (3), 279-299.
Karlsson, F. , Hedström, K. & Goldkuhl, G. (2017). Practice-based discourse analysis of information security policies. Computers & security (Print), 67, 267-279.
Kolkowska, E. , Karlsson, F. & Hedström, K. (2017). Towards analysing the rationale of information security non-compliance: Devising a Value-Based Compliance analysis method. Journal of strategic information systems, 6 (1), 39-57.
Hedström, K. , Karlsson, F. & Söderström, F. (2016). Challenges of introducing a professional eID card within health care. Transforming Government: People, Process and Policy, 10 (1), 22-46.
Karlsson, F. , Kolkowska, E. & Prenkert, F. (2016). Inter-organisational information security: a systematic literature review. Information & Computer Security, 24 (5), 418-451.
Karlsson, F. , Åström, J. & Karlsson, M. (2015). Information security culture: state-of-the-art review between 2000 and 2013. Information and Computer Security, 23 (3), 246-285.
Holgersson, J. & Karlsson, F. (2014). Public e-service development: understanding citizens' conditions for participation. Government Information Quarterly, 31 (3), 396-410.
Karlsson, F. & Hedström, K. (2013). Evaluating end user development as a requirements engineering technique for communicating across social worlds during systems development. Scandinavian Journal of Information Systems, 25 (2).
Karlsson, F. (2013). Longitudinal use of method rationale in method configuration: an exploratory study. European Journal of Information Systems, 22 (6), 690-710.
Hedström, K. , Karlsson, F. & Kolkowska, E. (2013). Social action theory for understanding information security non-compliance in hospitals: the importance of user rationale. Information Management & Computer Security, 21 (4), 266-287.
Karlsson, F. , Holgersson, J. , Söderström, E. & Hedström, K. (2012). Exploring user participation approaches in public e-service development. Government Information Quarterly, 29 (2), 158-168.
Karlsson, F. & Ågerfalk, P. J. (2012). MC Sandbox: devising a tool for method-user-centered method configuration. Information and Software Technology, 54 (5), 501-516.
Hedström, K. , Kolkowska, E. , Karlsson, F. & Allen, J. P. (2011). Value conflicts for information security management. Journal of strategic information systems, 20 (4), 373-384.
Karlsson, F. & Ågerfalk, P. (2009). Exploring agile values in method configuration. European Journal of Information Systems, 18 (4), 300-316.
Hedström, K. , Karlsson, F. & Kolkowska, E. (2009). Managing information systems security: compliance between users and managers. E-Hospital, 11 (2), 30-31.
Karlsson, F. & Ågerfalk, P. J. (2009). Towards structured flexibility in information systems development: devising a method for method configuration. Journal of Database Management, 20 (3), 51-75.
Karlsson, F. & Wistrand, K. (2006). Combining method engineering with activity theory: theoretical grounding of the method component concept. European Journal of Information Systems, 15 (1), 82-90.
Karlsson, F. & Ågerfalk, P. (2004). Method configuration: adapting to situational characteristics while creating reusable assets. Information and Software Technology, 46 (9), 619-633.

Böcker

Karlsson, F. (2007). Programmering i Delphi.Net (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Kapitel i böcker, del av antologier

Mäki-Runsas, T. E. , Wistrand, K. & Karlsson, F. (2019). Cargo Cults in Information Systems Development: A Definition and an Analytical Framework. I: Bo Andersson, Björn Johansson, Chris Barry, Michael Lang, Henry Linger, Christoph Schneider, Advances in Information Systems Development: Designing Digitalization (ss. 35-53). . Springer International Publishing.
Denk, T. , Hedström, K. & Karlsson, F. (2019). Medborgarna och automatiserat beslutsfattande. I: Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg och Annika Bergström, Storm och Stiltje: SOM-institutets 74:e forskarantologi (ss. 183-196). Göteborg: SOM-institutet.
Andersson, A. , Karlsson, F. & Hedström, K. (2017). Konfliktfylld kultur vid framtagande av informationssäkerhetsstandarder. I: Jonas Hallberg, Peter Johansson, Fredrik Karlsson, Frida Lundberg, Björn Lundgren, Marianne Törner, Informationssäkerhet och organisationskultur. Lund: Studentlitteratur AB.
Karlsson, M. , Karlsson, F. & Åström, J. (2017). Organisationskulturens påverkan på informations­säkerhetsarbetet. I: Jonas Hallberg, Peter Johansson, Fredrik Karlsson, Frida Lundberg, Björn Lundgren och Marianne Törner, Informationssäkerhet och organisationskultur (ss. 25-40). Lund: Studentlitteratur AB.
Frostenson, M. , Hedström, K. , Helin, S. , Karlsson, F. , Kolkowska, E. & Prenkert, F. (2017). Samverkan mellan aktörer i industriella nätverk skapar nya utmaningar för informationssäkerheten. I: J. Hallberg, P. Johansson, F. Karlsson, F. Lundberg, B. Lundgren, M. Törner, Informationssäkerhet och organisationskultur (ss. 61-75). Lund: Studentlitteratur AB.
Hedström, K. , Karlsson, F. & Kolkowska, E. (2017). Utveckling av praktikanpassad informationssäkerhetspolicy. I: Jonas Hallberg, Peter Johansson, Fredrik Karlsson, Frida Lundberg, Björn Lundgren, Marianne Törner, Informationssäkerhet och organisationskultur. Lund: Studentlitteratur AB.
Kolkowska, E. , Hedström, K. & Karlsson, F. (2012). Analyzing information security goals. I: Manish Gupta, John Walp, Raj Sharman, Threats, countermeasures, and advances in applied information security (ss. 91-110). . IGI Global.
Karlsson, F. & Hedström, K. (2010). Var är perspektivet?: Systemutvecklingsforskning inom e-government. I: Katarina Lindblad-Gidlund, Förvaltning och medborgarskap i förändring: etablerad praxis och kritiska perspektiv (ss. 121-138). Lund: Studentlitteratur AB.
Karlsson, F. , Ågerfalk, P. & Hjalmarsson, A. (2002). Demystifying the Internet-based Software Artefact. I: Harindranath, G; Wojtkowski, WG; Zupancic, J; Rosenberg, D; Wrycza, S; Sillince, JAA, New perspectives on information systems development: theory, methods, and practice (ss. 177-188). New York, USA: Kluwer Academic Publishers.
Ågerfalk, P. , Karlsson, F. & Hjalmarsson, A. (2002). Exploring the Explanatory Power of Actability: The Case of Internet-based Software Artefacts. I: Kecheng, L; Clarke, RJ; Andersen; Stamper, RK; AbouZeid, ES, Organizational semiotics: evolving a science of information systems (ss. 1-20). Boston, USA: Kluwer Academic Publishers.

Konferensbidrag

Mäki-Runsas, T. E. , Wistrand, K. & Karlsson, F. (2018). Cargo Cults in Information Systems Development: a Definition andan Analytical Framework. I: 27th International Conference on Information Systems Development (ISD2018). Konferensbidrag vid 27th International Conference on Information Systems Development (ISD2018), Lund, Sweden, August 22-24, 2018.
Linander, F. , Wistrand, K. & Karlsson, F. (2016). Measuring and Visualising Projects' Collective Method Rationale. I: Jennifer Horcoff, Manfred A. Jeusfeld, Anne Persson, The Practice of Enterprise Modeling 9th IFIP WG 8.1. Working Conference, PoEM 2016, Skövde, Sweden, November 8-10, 2016, Proceedings. Konferensbidrag vid 9th IFIP WG 8.1 Working Conference on The Practice of Enterprise Modeling, Skövde, Sweden, November 8-10, 2016 (ss. 344-352). Springer International Publishing.
Karlsson, F. , Kolkowska, E. , Hedström, K. & Frostenson, M. (2015). Inter-organisational information sharing: Between a rock and a hard place. I: Proceedings of the Ninth International Symposium on Human Aspects of Information  Security & Assurance (HAISA 2015). Konferensbidrag vid International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA 2015), Mytilene (on the island of Lesvos), Greece, 1-3 July 2015 (ss. 71-81). Plymouth UK: Plymouth University.
Karlsson, F. , Goldkuhl, G. & Hedström, K. (2015). Practice-Based Discourse Analysis of InfoSec Policies. I: Hannes Federrath, Dieter Gollmann, ICT systems security and privacy protection 30th IFIP TC 11 International Conference, SEC 2015, Hamburg, Germany, May 26-28, 2015, Proceedings. Konferensbidrag vid IFIP SEC 2015 International Conference on ICT Systems Security and Privacy Protection, Hamburg, Germany, May 26–28, 2015 (ss. 297-310). Boston: Springer International Publishing.
Karlsson, F. , Linander, F. & von Schéele, F. (2014). A conceptual framework for time distortion analysis in method components. I: Exploring Modelling Methods for Systems Analysis and Design (EMMSAD'14). Konferensbidrag vid Exploring Modelling Methods for Systems Analysis and Design(EMMSAD'14), Thessaloniki, Greece, June 16-20, 2014 (ss. 454-463). Berlin Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg.
Karlsson, F. & Hedström, K. (2014). End user development and information security culture. I: Theo Tryfonas, Ioannis Askoxylakis, Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. Konferensbidrag vid Second International Conference, HAS 2014, Held as Part of HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, 2014 (ss. 246-257). Springer publications.
Karlsson, F. , Goldkuhl, G. & Hedström, K. (2014). Practice-Based Discourse Analysis of Information Security Policy in Health Care. Konferensbidrag vid 11th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG 2014), Linköping, 4-5 February..
Hedström, K. , Persson, A. & Karlsson, F. (2012). Swedish e-health: from policy to practice. Konferensbidrag vid 9th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG 2012), Copenhagen, Denmark, February 9-10..
Holgersson, J. & Karlsson, F. (2012). Understanding business employees’ conditions for participating in public e-service development. I: European Conference on Information Systems 2012. Konferensbidrag vid European Conference on Information Systems 2012 (ECIS), 11-13 June 2012, Barcelona, Spain. AIS Electronic Library.
Hedström, K. , Melin, U. , Karlsson, F. & Kolkowska, E. (2011). Availability in Practice. Konferensbidrag vid Workshop on Information Security & Privacy (SIGSEC), International Conference on Information Systems (ICIS 2011), Shanghai, China, December 4-7, 2011.
Holgersson, J. & Karlsson, F. (2011). Exploring citizens’ possibilities to participate in public e-service development. I: J.-L. Chappelet, O. Glassey, M. Janssen, A. Macintosh, J. Scholl, E. Tambouris, M. A. Wimmer, Electronic government and electronic participation joint proceedings of ongoing research and projects of IFIP EGOV and ePart 2011. Konferensbidrag vid IFIP EGov 2011, 29 August – 1 September, 2011, Delft, Netherlands. Linz: TRAUNER Verlag.
Wistrand, K. , Karlsson, F. & Ågerfalk, P. J. (2010). Exploring the role of method rationale in the context of teaching information systems development methods. I: George A. Papadopoulos ..., Information systems development towards a service provision society. Konferensbidrag vid 17th International Conference on Information Systems Development, (ISD2008), Paphos, Cyprus, 25–27 August 2008 (ss. 801-809). Heidelberg: Springer.
Karlsson, F. & Hedström, K. (2010). Negotiating a systems development method. I: George A. Papadopoulos ..., Information systems development towards a service provision society. Konferensbidrag vid 17th International Conference on Information Systems Development, (ISD2008), Paphos, Cyprus, 25–27 August 2008 (ss. 491-499). Heidelberg: Springer.
Holgersson, J. , Söderström, E. , Karlsson, F. & Hedström, K. (2010). Towards a roadmap for user involvement in e-government service development. I: Maria A. Wimmer, Jean-Loup Chappelet, Marijn Janssen, Hans J. Scholl, Electronic government. Konferensbidrag vid 9th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2010, Lausanne, Switzerland, August 29 - September 2, 2010 (ss. 251-262). Berlin, Germany: Springer.
Hedström, K. , Dhillon, G. & Karlsson, F. (2010). Using actor network theory to understand information security management. I: Kai Rannenberg, Vijay Varadharajan, Christian Weber, Security and privacy silver linings in the cloud. Konferensbidrag vid 25th IFIP TC 11 International Information Security Conference, SEC 2010, Held as Part of WCC 2010, Brisbane, Australia, September 20-23, 2010 (ss. 43-54). Berlin, Germany: Springer.
Oscarson, P. & Karlsson, F. (2009). A National Model for Information Classification. I: AIS SIGSEC Workshop on Information Security & Privacy (WISP2009). Konferensbidrag vid AIS SIGSEC Workshop on Information Security & Privacy (WISP2009), Phoenix, USA, 2009..
Kolkowska, E. , Hedström, K. & Karlsson, F. (2009). Information security goals in a Swedish hospital. I: Gurpreet Dhillon, Security, assurance and privacy organizaional challenges. Konferensbidrag vid 8th Annual Security Conference, 15-16 April 2009, Las Vegas, USA (ss. Article no. 16-.
Karlsson, F. (2008). A wiki-based approach to method tailoring. I: Pär J. Ågerfalk, Harry Delugach, Mikael Lind, Proceedings of the 3rd international conference on the pragmatic web innovating the interactive society. Konferensbidrag vid 3rd International Conference on the Pragmatic Web (ICPW2008) (ss. 13-22). New York: ACM.
Karlsson, F. & Hedström, K. (2008). Exploring the conceptual structure of security rationale. Konferensbidrag vid WISP 2008, Dec. 13, Paris, France.
Hedström, K. & Karlsson, F. (2008). Facing moving targets?. I: Enrico Ferro, H. Jochen Scholl, Maria A. Wimmer, Electronic government proceedings of ongoing research and projects of EGOV 08. Konferensbidrag vid 7th International Conference, EGOV 2008, Turin, Italy, August 31 - September 5 (ss. 62-69). Linz: Trauner Verlag.
Kolkowska, E. , Hedström, K. & Karlsson, F. (2008). Information Security Goals in a Swedish Hospital. I: The 31st Information Systems Research Seminar in Scandinavia. Konferensbidrag vid IRIS31.
Karlsson, F. & Ågerfalk, P. J. (2008). Method configuration: the eXtreme programming case. I: Pekka Abrahamsson ..., Agile processes in software engineering and extreme programming. Konferensbidrag vid 9th International Conference, XP 2008, Limerick, Ireland, June 10-14, 2008 (ss. 32-41). Berlin: Springer.
Karlsson, F. (2008). Method Tailoring as Negotiation. I: CAiSE Forum, volume 344 of CEUR Workshop Proceedings. Konferensbidrag vid The 20th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE'08), Montpellier, France, 18-20 June, 2008.. Amsterdam, Netherlands: Elsevier.
Hedström, K. & Karlsson, F. (2008). Shooting on a moving target?. I: EGOV 2008.
Karlsson, F. (2008). Using two heads in practice. I: Proceedings of the 4th international workshop on End-user software engineering, (WEUSE '08). Konferensbidrag vid International Conference on Software Engineering, ICSE (ss. 43-47). New York: ACM.
Al-Haydar, S. & Karlsson, F. (2007). Cultural aspects in global systems development: an analytical tool. Konferensbidrag vid The 30th Information Systems Research Seminar in Scandinavia.
Ågerfalk, P. J. , Brinkkemper, S. , Gonzalez-Perez, C. , Henderson-Sellers, B. , Karlsson, F. , Kelly, S. & Ralyté, J. (2007). Modularization constructs in method engineering: towards common ground?. I: Jolita Ralyte, Sjaak Brinkkemper, Brian Henderson-Sellers, Situational method engineering fundamentals and experiences. Konferensbidrag vid IFIP WG 8.1 Working Conference on Situational Method Engineering (ME07), 12-14 September 2007, Geneva, Switzerland (ss. 359-368). Berlin: Springer.
Karlsson, F. & Ågerfalk, P. J. (2007). Multi-grounded action research in method engineering: the MMC case. I: Jolita Ralyte, Sjaak Brinkkemper, Brian Henderson-Sellers, Situational method engineering fundamentals and experiences. Konferensbidrag vid IFIP WG 8.1 working conference, 12-14 September, Geneva, Switzerland (ss. 19-32). Berlin: Springer.
Hedström, K. & Karlsson, F. (2006). Developing Information and Communication Technologies for Health Care - Design Principles. Konferensbidrag vid Workshop on medical informatics, Copenhagen, Denmark, 2006.
Lagsten, J. & Karlsson, F. (2006). Multiparadigm analysis: clarity into information systems evaluation. Konferensbidrag vid The 13th European Conference on Information Technology Evaluation (ECITE 2006).
Karlsson, F. (2005). Method Components From the Horizon of Activity Theory. I: Bubenko, Janis, Promote IT 2005 proceedings of the fifth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden : Borlänge, Sweden 11-13 May, 2005. Konferensbidrag vid Promote IT 2005, Borlänge, 11-13 May.. Lund: Studentlitteratur AB.
Karlsson, F. (2005). Method configuration: a systems development project revisited. Konferensbidrag vid The Fourteenth International Conference on Information Systems Development (ISD´2005 ).
Karlsson, F. & Ågerfalk, P. (2005). Method-user-centred method configuration. Konferensbidrag vid Situational Requirements Engineering Processes – Methods, Techniques and Tools to Support Situation-Specific Requirements Engineering Processes (SREP’05).
Karlsson, F. & Wistrand, K. (2005). Supporting collaborative actions through method engineering: exploring the potential of activity theory. Konferensbidrag vid Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS 2005).
Karlsson, F. & Wistrand, K. (2004). MC Sandbox: Tool Support for Method Configuration. Konferensbidrag vid The Ninth CAiSE/IFIP 8.1/EUNO, Evaluation of Modelling Methods in Systems Analysis and Design 2004 (EMMSAD’04), Riga, Latvia, Jun 7-8, 2004..
Karlsson, F. (2004). Method Components: Applied. I: Bubenko, Janis, Promote IT 2004 proceedings of the fourth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden : 5-7 May, 2004, Karlstad University, Sweden. P. 2. Konferensbidrag vid Promote IT 2004, Karlstad, May 5-7.. Karlstad: Karlstad University Press.
Wistrand, K. & Karlsson, F. (2004). Method components: rationale revealed. Konferensbidrag vid The 16th International Conference on Advanced Information Systems Engineering, CAiSE 2004.
Ågerfalk, P. , Wistrand, K. , Karlsson, F. , Börjesson, G. , Elmberg, M. & Möller, K. (2003). Flexibile Processes and Method Configuration: Outline of a Joint Industry-Academia Research Project. I: Hammoudi S.,Filipe J.,Piattini M.,Camp O., ICEIS 2003 - Proceedings of the 5th International Conference on Enterprise Information Systems. Konferensbidrag vid 5th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2003), Angers, France, April 23-26, 2003. (ss. 519-522). Angers, France: Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politecnico de Setubal.
Karlsson, F. (2003). On The Empirical Grounding of Meta-Method for Method Configuration: The Personnel System. I: Proceedings of Promote IT 2003. Konferensbidrag vid Promote IT 2003, Visby, 5-7 May..
Karlsson, F. (2002). Bridging the Gap: between Method for Method Configuration and Situational Method Engineering. Konferensbidrag vid Promote IT 2002, Skövde, 22-24 April..
Karlsson, F. (2001). Internet-based Software Artefacts A Trigger for Rethinking Process Configuration: A Trigger for Rethinking Process Configuration. I: Proceedings of Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at University Colleges in Sweden, 23-25 April 2001, Ronneby, Sweden.. Konferensbidrag vid Promote IT 2001, Ronneby, 23-25 April..
Karlsson, F. , Ågerfalk, P. & Hjalmarsson, A. (2001). Process Configuration with Development Tracks and Generic Project Types. Konferensbidrag vid Evaluation of Modelling Methods in Systems Analysis and Design 2001 (EMMSAD'01), Interlaken, Switzerland, 5-7 September.. Borås:

Proceedings (redaktörsskap)

Dhillon, G. (ed.) , Karlsson, F. (ed.) , Hedström, K. (ed.) & Zúquete, A. (ed.) (2019). ICT Systems Security and Privacy Protection. Cham, Switzerland: Springer (IFIP Advances in Information and Communication Technology 562).
Karlsson, F. (ed.) , Dhillon, G. (ed.) , Harnesk, D. (ed.) , Kolkowska, E. (ed.) & Hedström, K. (ed.) (2011). Proceedings of the 2011 European Security Conference (ESC’11): Exploring emergent frontiers in identity and privacy management. Örebro: Örebro university.

Rapporter

Hellberg, A. , Islam, S. & Karlsson, F. (2018). Säkerhet vid molnlösningar. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Andersson, A. , Hedström, K. & Karlsson, F. (2016). Terminologi och begrepp inom informationssäkerhet: Hur man skapar en språkgemenskap. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Karlsson, F. (2011). Att analysera värderingar bakom informationssäkerhet. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Karlsson, F. , Kolkowska, E. & Hedström, K. (2011). En översikt av informationssäkerhet i Sverige. Stockholm: .
Karlsson, F. , Kolkowska, E. & Hedström, K. (2011). En översikt av informationssäkerhetsforskning i Sverige. Stockholm: .

Samlingsverk (redaktör)

Hallberg, J. (ed.) , Johansson, P. (ed.) , Karlsson, F. (ed.) , Lundberg, F. (ed.) , Lundgren, B. (ed.) & Törner, M. (ed.) (2017). Informationssäkerhet och organisationskultur. Lund: Studentlitteratur AB.