This page in English

Fredrik Karlsson

Befattning: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303994

Rum: N4039

Fredrik Karlsson

Om Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson är professor i Informatik. Han disputerade i informationssystemutveckling vid Linköpings universitet. Hans forskning om informationssäkerhet, anpassning av systemutvecklingsmetoder, systemutvecklingsmetoder som återanvändbara moduler, CAME-verktyg, kravhantering, metodrationalitet och electronic government har publicerats i många olika forskningsjournaler och på konferenser. Några exempel är EJIS, JSIS, SJIS, GIQ, ECIS, and IFIP SEC. Han är för närvarande forskningsledare för forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS).

Google scholar profile

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Proceedings (redaktörskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Proceedings (redaktörskap)

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)