This page in English

Forskargrupp

Electronic Government

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Åke Grönlund

Forskningsämne

Electronic Government är enligt en representativ definition (EU:s) ”about using the tools and systems made possible by Information and Communication Technologies (ICTs) to provide better public services to citizens and businesses.” Forskning omfattar utveckling, implementation och effektanalys av såväl enskilda tjänster som informationsinfrastrukturer. Analyser kan avse teknik, organisation, användare, eller samhälleliga aspekter.

Informatik har inom området haft ett stort antal projekt under de senaste 10 åren, t.ex. Nationell patientöversikt där information från patientjournaler ska kunna delas mellan olika vårdproducenter; planering av nationellt datacenter i Rwanda, analys av svenska kommunala webbplatser, e-deltagande; utveckling av analys- och bedömnings­modeller för Electronic Government; IT-stöd för organisation av behandling av AIDS-patienter i Mozambique.

Vi har en forskarskola tillsammans med Örebro kommun, ”Offentlig förvaltning i utveckling”, och vi har sedan 2006 drivit en internationell masterutbildning på detta område. Vi har internationella samarbeten och projekt.