This page in English

Forskningsprojekt

Information Security Attitudes (ATTITUDE)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Såväl offentliga som privata organisationer använder mängder av information för att få verksamheten att fungera. Dagens informationshantering utförs dessutom i allt högre grad med stöd av IT, och inte sällan över Internet. Det ökande beroende av informationsteknik (IT) innebär ökade risker – det sker en tydlig ökning av incidenter såsom dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod.

Syftet med ATTITUDE-projektet är att skapa en grundläggande förståelse för olika aktörers attityder till informationssäkerhet samt att undersöka relationen mellan organisationskultur och informationssäkerhet. Projektet baseras i huvudsak på en enkätundersökning om 10 000 svenska tjänstemän i offentlig såväl som privat sektor.

Projektet Information Security Attitudes är en del av ett större forskningsprogram om Informationssäkerhet och organisationskultur finansierat av MSB och kallat Security Culture and Information Technology – SECURIT. Medverkande parter i detta större program är förutom Örebro universitet Chalmers och GU, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut), KaU, KTH samt LiU.

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)