This page in English

Forskningsprojekt

Samer till salu: multimodal kommodifiering av det ursprungliga

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2023

Kontaktperson

Gustav Westberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt undersöker hur föreställningar om ursprungsfolk används i kommersiella sammanhang. Genom att undersöka hur föreställningar om 'det samiska' används för att skapa mervärde i olika kommersiella sammanhang - t.ex. i marknadsföring av kläder, turistupplevelser, mat och prylar -  bidrar projektet med förståelse för den process då ursprungsfolk och kulturella minoriteter omförhandlas som symboliska och ekonomiska värden på globala marknader. Hur återuppfinns föreställningar om samisk autenticitet för att locka och skapa åtrå hos konsumenter och turister? Vilka språkliga, visuella och materiella resurser används för att marknadsföra det samiska som åtråvärt? Hur hänger nutida profitering av samisk kultur ihop med historisk exoticering och kolonialisering av Sápmi? 

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Arlene Archer, Kapstadens universitet
  • Karin Idevall Hagren, Stockholms universitet