This page in English

Forskningsprojekt

Extremhögerns förkroppsligade semiotik

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2023

Kontaktperson

Gustav Westberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt utforskar förkroppsligad semiotik inom den samtida extremhögern. Projektet drivs av det övergripande syftet att öka förståelsen för hur estetik och känslor fungerar som inkörsportar till extremism. Med avstamp i diskursanalytisk och multimodal teori frågar projektet hur  extremhögern använder språkliga, visuella och förkroppsligade kommunikationssätt för att kommunicera  fascistisk ideologi och rekrytera nya medlemmar. Vilken roll spelar föreställningar om naturen i detta sammanhang? Genom vilka känslor rekryterar  högerxtremismen nya medlemmar? Hur återuppfinner den samtida extremhögern fascistisk ideologi genom språklig, visuell och förkroppsligad kommunikation?

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet