This page in English

Henrik Andreasson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post: aGVucmlrLmFuZHJlYXNzb247b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: T1218

Henrik Andreasson

Om Henrik Andreasson

Jag är docent I datavetenskap vid AASS (tillämpade autonoma sensorsystem). Jag tog min doktorsexamen från Örebro universitet och min civ.ing. från KTH 2008 respektive 2002.

Mitt huvudsakliga forskningsområde är inom perception för autonomas system. Mer specifikt så är jag intresserad av hur man kan använda sensor data från en mobil robot för att modellera omgivningen, t.ex. skapa en karta som roboten kan använda för att snabbt och noggrant bestämma sin position.

Jag har tidigare tagit fram metoder och tekniker för att detektera arbetare i industriella miljöer genom att använda de reflektiva egenskaperna hos vanliga varselkläder. 

Överlag så är jag intresserad av alla olika aspekter som används för att autonoma robotar/fordon skall förflytta sig på ett effektivt och elegant sätt vilket inkluderar, kartering och lokalisering, rörelseplanering och reglerteknik samt koordinering av flera fordon.  

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag