This page in English

Forskningsprojekt

RoboClean

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2023

Kontaktperson

Henrik Andreasson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det finns stor potential och behov av att automatisera och digitalisera rengöring inom livsmedelsproduktionen. Det är arbetsmoment som idag i princip är helt manuella, och med få eller inga digitala hjälpmedel. Arbetsmiljön är tuff och är blöt, smutsigt, obekvämt och med närvaro av starka kemikalier.

I detta projekt skapas en första version av en mobil robot som kan klara av den tunga, miljöbelastande och oftast ohälsosamma delen av rengöringen av produktionsutrustning och lokaler inom livsmedelsindustrin. Roboten kommer att placeras i en testbädd för demonstration av projektresultat och testning. Dessutom kommer en exakt digital kopia av denna testmiljö, en så kallad digital tvilling, att skapas. Den digitala tvillingen möjliggör effektiv programmering av robotens rörelser och ger en kunskapsstruktur för optimerad, resurssnål och miljövänlig rengöring.

Forskare

FinansiƤrer

  • Formas