This page in English

Forskningsprojekt

MORE - Educating Europe`s Future Engineers in Next Generation Heavy Duty Mobile Machinery: Artificial Intelligence driven Robotisation, Energy Efficiency and Process Optimisation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2024

Kontaktperson

Henrik Andreasson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt bedrivs vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). AASS, som är en av Örebro universitets starka forskningsmiljöer, samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om  de forskningsprojekt som bedrivs finns därför enbart på engelska.

Finansiärer

  • European Commission