This page in English

Forskningsprojekt

AutoHauler - Automatiserad planering och koordination av autonoma fordon i underjordsgruvor

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2023

Kontaktperson

Henrik Andreasson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

AutoHauler - mine map.

Detta projekt bedrivs vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). AASS, som är en av Örebro universitets starka forskningsmiljöer, samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om detta forskningsprojekt finns därför enbart på engelska.

Projektets engelska sida

Finansiärer

  • SIP/STRIM
  • Vinnova

Samarbetspartners