Forskningsprojekt

Nature versus Machine - Using novel robotics platforms for mechanical stress induction, and their effects on plant morphology, metabolism, and sensory preference

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Anders Crichton-Fock

Forskningsämne

Multidisciplinärt projekt inom ENT med fokus på hur inverkan av mekanisk stress i robot-odlingsbäddar (se LOMAS) påverkar nutritionsmässiga- och sensoriska aspekter av de grödor som odlas. Studier som undersöker hur nya odlingstekniker påverkar framtidens konsument, både utifrån smak och preferens och näringsmässigt.