This page in English

Forskningsprojekt

Radarize: Avancerad perception och navigering för självkörande underjordsfordon

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Martin Magnusson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Gruvindustrin har ett starkt fokus på automation för att ökad resurseffektivitet och säkerhet och därmed förbättra miljömässig och social hållbarhet. Däremot är låg sikt ofta en stor utmaning, t.ex. beroende på damm, vattendimma eller rök. Produktionen måste vänta medan dammet lägger sig efter sprängning. Vid brand är rökdykning i gruvtunnlar svårt och farligt. En mobil plattform som kan se och köra igenom rök och damm skulle förbättra säkerhet och produktivitet avsevärt.

RADARIZE har som mål att möjliggöra navigering utan avbrott vid begränsad sikt, specifikt genom att använda radar där andra sensorer inte ser något. Vi bygger vidare på ledande expertis inom konsortiet och kommer att utveckla innovationer inom radarbaserade algoritmer för lokalisering och kartering med hög precision, människodetektering med hjälp av 4D-radar samt förbättrade sensordata för radar specifikt i underjordstunnlar. Konsortiet inkluderar partners från hela utvecklingskedjan från vetenskaplig forskning och R&D-företag, via stora teknikföretag inom gruvbranschen, till slutanvändare.

Våra resultat kommer att leda till förbättrad social hållbarhet med avseende på förbättrad brandsäkerhet, mindre exponering för damm och partiklar, bättre människodetektering för ökad säkerhet, samt även mer resurseffektiv gruvdrift genom att man kan minska väntetider och öka automationsgraden.

Finansiärer

  • Vinnova