This page in English

Forskningsprojekt

Strategisk kommunikation och organisering inom högre utbildning i Skandinavien: Det synliga universitetet?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2024

Kontaktperson

Hogne Sataoen

Forskningsämne

Strategisk kommunikation har inom den högre utbildningssektorn blivit ett fenomen som alla universitet prioriterar. Exemplen är många: användningen av sociala medier och kärnvärden, fokus på globala rankningar, och produktionen av reklamfilmer. Strategisk kommunikation skapar emellertid spänningar mellan universitetets klassiska ideal och ideal som kan relateras till "det synliga universitetet". Syftet med projektet är att undersöka vilka ideal strategisk kommunikation inom högre utbildning favoriserar. Projektet kommer också att analysera de potentiella spänningar som den strategiska kommunikationen bidrar till inom den högre utbildningen. Projektet är uppbyggt i tre delstudier: (a) utveckling av och innehåll i kommunikationsplaner och strategier; (b) professionella ideal och identiteter inbäddade i framställningen av material för synlighet, samt (c) multimodalt innehåll producerat av universitet.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)